Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 488

Tomy Epifaniczne

są jednym w usposobieniu – jednym w sercu, umyśle i woli, co jest poglądem biblijnym. Jednak myśl taka jest bardzo odległa od doktryny trójcy: że trzy osoby są jednym Bogiem i stanowią jednego Boga. Tak więc nawet ten fałszywy fragment nie uczy o doktrynie trójcy – że trzy osoby są jednym Bogiem i stanowią jednego Boga. Traktują oni zatem ten wiersz w sposób przeciwny zasadzie egzegezy. Jako bezpośredni dowód swej doktryny trynitarze przytaczają także Mat.28:19 – „chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Jednak wiersz ten nie mówi, że są one trzema osobami, choć niewątpliwie dwie z nich są osobami. Nie mówi i nie sugeruje on także, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem – Najwyższą Istotą. Prosimy zauważyć, że fragment ten zobowiązuje, by wierzący byli zanurzani w imię [charakter] Ojca, Syna i Ducha Świętego. Co to znaczy? Że lud Pana przez prawdziwy chrzest ma otrzymać takie doświadczenia w zakresie ich człowieczeństwa i nowych stworzeń, które uczynią ich kopią charakteru Boga, Chrystusa i Ich świętego usposobienia (Ducha Świętego). Tak więc wiersz ten nie uczy doktryny trójcy – że trzy osoby są jednym Bogiem i stanowią jednego Boga. Tak więc trynitarze traktują go z sofizmatem przeciwieństwa egzegezy. 1 Kor.12:4-6 także nie uczy ani nie sugeruje trójcy – trzech osób będących i stanowiących jednego Najwyższego Boga, w którym to celu przytaczają go trynitarze. Ci, którzy używają go do nauczania trójcy, mówią że w.4 dotyczy Ducha Świętego, co jest prawdą, że w.5 dotyczy Jezusa, co również jest prawdą, i że w.6 dotyczy Ojca, co także jest prawdą. Prosimy zauważyć jednak, że w.4 nie nazywa Ducha Bogiem, a w.5 nie nazywa Jezusa Bogiem, a w nich wszystkich (w. 4-6) Bogiem nazywany jest tylko Ojciec – w w.6. Jest wprost przeciwnie: w.5 nazywa Jezusa Panem w kontraście do w.6, który nazywa Ojca Bogiem, co obala doktrynę trójcy. A zatem w. 5,6 odróżniają Syna i Ojca, pierwszego nazywając Panem (nie Jehową), drugiego natomiast Bogiem,

poprzednia następna