Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 475

Tomy Epifaniczne

przykłady przytoczonych wersetów pozwalają nam zrozumieć, że wszystkie one używają greckiego słowa mysterion tak, jak je określiliśmy. Tak więc używanie słowa „tajemnica” jako biblijnego dowodu na to, że doktryna trójcy powinna być przyjęta ślepo i bez zastanawiania jako doktryna biblijna jest błędne. Takie używanie tego słowa jest szatańskim fałszerstwem stosowanym w celu zwiedzenia naiwnych, co też mu się udało.
      Przedstawiamy drugi zestaw argumentów przeciwko tej doktrynie. Jest ona sprzeczna z siedmioma pewnikami interpretacji Biblii. Są one następujące: aby interpretacja wersetu biblijnego czy też doktryny była prawdziwa, musi ona być zgodna (1) sama ze sobą; (2) z każdym wersetem Biblii; (3) każdą doktryną Biblii; (4) Boskim charakterem; (5) okupem; (6) faktami; (7) celami Biblii, tzn. wielbieniem Boga jako Najwyższego, uznaniem Chrystusa jako Wykonawcy i Rzecznika Boga oraz przyczynianiem się do realizacji Boskiego planu wobec Kościoła i świata. Jeśli jakakolwiek interpretacja lub doktryna pozostaje w harmonii z tymi wszystkimi siedmioma pewnikami, jest to dostatecznym dowodem jej prawdziwości. Jeśli jednak w jakikolwiek sposób uderza ona w którykolwiek z tych pewników, jest to dostatecznym dowodem jej fałszywości. Doktryna trynitaryzmu mocno uderza w każdy z tych siedmiu pewników, i jako taka jest oczywiście fałszywa. Porównajmy ją teraz z tymi siedmioma pewnikami. (1) Jest oczywiście fałszywa, ponieważ przeczy sama sobie: 3×1=1, 1=3 a 3=1. Inne sprzeczności pokażemy w punkcie (3) i (5). (2) Przeczy ona wielu wersetom, np. (a) tym, które uczą, że Ojciec w przeciwieństwie do wszystkich innych jest jedynym Bogiem i że w przeciwieństwie do wszystkich innych jest On Najwyższą Istotą (Jan 17:3; 1 Kor.8:4,6; 1 Tym.2:5 por. z Gal.3:20; Judy 25). Ponieważ wersety te ukazują kontrast między Ojcem a Synem i tylko Ojca nazywają

poprzednia następna