Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 473

Tomy Epifaniczne

doktryny trójcy nie wyraziliby tego w ten sposób. Powiedzieliby raczej: trzy osoby są jednym bogiem. Skoro jednak o każdej z tych trzech osób mówią, że jest ona Bogiem, doktryna ich w rzeczywistości oznacza, że trzej bogowie są jednym Bogiem. Twierdzą ponadto, że te trzy osoby to Ojciec, Syn i Duch Święty, i określają ich terminem trójcy. Przyznają, że nie są w stanie ani tego zrozumieć, ani wyjaśnić, lecz utrzymują, że należy w to wierzyć pod karą wiecznych mąk. Utrzymują również, że należy spodziewać się faktu, iż nauka ta jest niezrozumiała i niemożliwa do wyjaśnienia, a nawet sprzeczna sama ze sobą, ponieważ jest ona tajemnicą. Określenia tego używają w odniesieniu do trójcy i innych nauk niezrozumiałych, niemożliwych do wyjaśnienia i sprzecznych samych ze sobą, np. trzej są jednym a jeden jest trzema. Na lekcjach matematyki uczyliśmy się oczywiście, że trzy razy jeden równa się trzy, a nie jeden. Twierdzą oni jednak, iż jest to biblijna tajemnica, i dlatego musi być przyjęta ślepo i bez analizowania. Odpowiadamy na to, że słowo tajemnica używane w Biblii i w świeckiej grece nigdy nie oznacza czegoś sprzecznego, nielogicznego, niezrozumiałego i niewytłumaczalnego. W Biblii jest ono używane w znaczeniu sekretu niezrozumiałego dla nie wtajemniczonych, lecz zrozumiałego dla wtajemniczonych.
      Oto wszystkie wersety, w których w Nowym Testamencie występuje greckie słowo mysterion: Mat.13:11; Mar.4:11; Łuk.8:10; Rzym.11:25; 16:25; 1 Kor.2:1,7; 4:1; 13:2, 14:2; 15:51; Efez.1:9; 3:3,4,9; 5:32; 6:19; Kol.1:26,27; 2:2; 4:3; 2 Tes.2:7; 1 Tym.3:9,16; Obj.1:20; 10:7; 17:5,7. Prosimy o sprawdzenie każdego z tych odnośników, a w żadnym z nich nie znajdzie się myśli, że tajemnice Biblii są nielogiczne, niezrozumiałe, niewytłumaczalne, czy sprzeczne same ze sobą. W każdym z nich okaże się, że nasza definicja jest prawdziwa: że tajemnice Biblii to sekrety niezrozumiałe dla nie wtajemniczonych,

poprzednia następna