Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 465

Tomy Epifaniczne

Uczynił jednak coś więcej: w systemie tym sfałszował wszystko, co jest związane z prawdziwym Chrystusem – w doktrynie, organizacji i dziele. Bóg nazywa rzymskokatolicyzm mistycznym Babilonem właśnie z powodu zdecydowanego poganizmu Rzymu, który powstał i rozwijał się w Babilonie.
      Na podstawie powyższych wyjaśnień jesteśmy w stanie bardzo wyraźnie zauważyć zdecydowanie zły charakter politeizmu. Zamiast, zgodnie z twierdzeniem ewolucjonistów, być etapem postępu człowieka ze zwierzęcości w kierunku religijnego życia, co jest jedną z różnic między człowiekiem a zwierzęciem, politeizm jest etapem jego degradacji, odejścia od wiary i służby jednemu Bogu do wiary i służby diabłu i podlegającym mu demonom. Jego autorem jest szatan, a w związku z tym jego teorie to diabelskie oszustwa i fałszerstwa promyków powoli postępującego Boskiego objawienia. Zamiast podnosić człowieka, degraduje go i odprowadza od prawdziwego Boga i pobożnego życia. Politeizm zawsze opowiadał się za pierwszymi kłamstwami szatana (1 Moj.3:4,5), nierealnością śmierci, przytomnością umarłych, przemianą ludzi w duchy w chwili śmierci oraz szczęśliwością lub mękami zmarłych. Zawsze też opowiadał się za innym wielkim błędem szatana: trzema bogami stanowiącymi jednego Boga – politeistyczną i wyznaniową trójcą. Gdy spojrzymy na niego zgodnie z powyższym opisem, widzimy go w odpowiednim świetle, a jego istotę, cel i rezultaty możemy dostrzec z właściwego punktu widzenia i odpowiednio ocenić ich rzeczywisty wymiar. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć jego biblijny opis. Opisy proroków stanowią jego trzeźwą ocenę. Ich gorliwość jako sług Boga oraz jako patriotów usiłujących przeszkodzić wkroczeniu politeizmu do Izraela oraz ich dążenia w celu usunięcia go, gdy już się tam zadomowił – stają się jasne jako w pełni stosowne i uzasadnione. Zdecydowane i wytrwałe wysiłki szatana we wprowadzaniu swojej

poprzednia następna