Epifaniczny tom 1 – rozdział 8 – str. 455

Tomy Epifaniczne

ROZDZIAŁ VIII

POGAŃSKIE FAŁSZYWE POGLĄDY NA TEMAT BOGA

POLITEIZM – TRYNITARYZM – TYLKO OJCIEC NAJWYŻSZYM BOGIEM – SYN NIE JEST WSPÓŁRÓWNY, WSPÓŁWIECZNY ANI WSPÓŁISTOTNY OJCU – DUCH ŚWIĘTY

      W naszej dotychczasowej analizie fałszywych poglądów na temat Boga zbadaliśmy pięć z nich: ateizm, materializm, agnostycyzm, panteizm i deizm. Następny fałszywy pogląd na temat Boga, jaki czeka na naszą analizę, to politeizm, którego częścią jest wyznaniowy trynitaryzm w odróżnieniu od biblijnego. Z etymologicznego punktu widzenia słowo politeizm pochodzi od dwóch greckich słów: polys i theismos. Polys oznacza dużo, wiele; natomiast theismos oznacza doktrynę o Bogu. Złożone słowo politeizm oznacza zatem doktrynę o wielu bogach i jest używane do wyrażania doktryny o mnogości bogów. W politeizmie zawsze występuje wielość bogów. Praktycznie we wszystkich formach politeizmu jest trzech najwyższych bogów, którzy rzekomo stanowią jednego najwyższego boga. W Indiach ci trzej bogowie w jednym to Brahma, Wisznu i Siwa, którzy są zwani Trimurti (co po hindusku oznacza trójcę). W Babilonii i Asyrii byli nimi Anos, Illinos i Aos. W Fenicji to Ulomus, Ulosuros i Eliun. W Egipcie Kneph, Ptah i Ozyrys. W Grecji to Zeus, Posejdon i Adonis. W Rzymie Jowisz, Neptun i Pluton. W narodach celtyckich byli nimi Kriosan, Biosena i Siva. W plemionach germańskich zwano ich Thor, Wodan i Fricco. Pomijając inne pogańskie trójce, zauważamy że starożytni Meksykanie czcili słońce pod trzema postaciami, które nazywali Ojcem, Synem i Bratem Słońcem. Jednego ze swych wielkich bożków nazywali Tangalanga – jeden w trzech i trzech w jednym. Swych trzech bogów,

poprzednia następna