Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 377

Tomy Epifaniczne

Ich istnienie obala zatem materializm, który przeczy istnieniu zarówno duchowych substancji, jak i duchowych istot.
Fakty dowodzą także istnienia duchowych istot, czemu przeczy materializm. Przez istoty duchowe rozumiemy nadludzkie osoby, których ciała składają się z substancji duchowych w odróżnieniu od materialnych. Zjawiska spirytyzmu potwierdzają istnienie istot duchowych. Chociaż przyznajemy, że niektóre media z samolubnych pobudek celowo dokonują wielu oszustw, to jednak istnieje ogrom dowiedzionych faktów na temat aktywności duchów w zjawiskach spirytystycznych, bez jakichkolwiek dowodów oszukiwania przez człowieka, co potwierdzają warunki badania tych zjawisk wykluczające oszustwo człowieka. Istnienie duchów jest zatem właściwie uznawane jako fakt potwierdzony naukowo. Mówiąc to, nie chcemy być rozumiani jako aprobujący charakter duchów występujących w zjawiskach spirytystycznych. Wprost przeciwnie: chociaż wierzymy, iż jednostki te są prawdziwymi duchami, uważamy je za demony, upadłych aniołów, którzy z istnie niewiarygodną kłamliwością podają się za zmarłych ludzi żyjących jako duchy. Tak więc liczne fakty działalności duchów w zjawiskach spirytystycznych dowodzą, że materializm jest fałszywy, ponieważ przeczy on istnieniu duchowych substancji i istot, które – jak dowodzą zjawiska spirytystyczne – jednak istnieją.
      Fakt, że nie ma żadnego znanego przykładu istnienia myśli, uczucia czy woli bez połączenia zasady życia i substancji składających się na ciało obala materializm. Materia nieorganiczna nie czuje, nie myśli i nie ma woli. Podstawowym warunkiem myślenia, odczuwania i przejawiania woli – słowem świadomości – jest utworzenie substancji w organizm, ciało. Jednak sam organizm nie może myśleć, odczuwać ani przejawiać woli, w przeciwnym bowiem razie martwe ciała i niektóre automaty zbudowane z odpowiednich chemicznych i właściwie ułożonych organów, krwi itp., takich jak w ludzkim

poprzednia następna