Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 447

Tomy Epifaniczne

Dalszym potwierdzeniem sprzeczności tej doktryny z Pismem Świętym są wersety uczące o zniszczeniu niepobożnych dusz (3 Moj.23:30; Joz.10:28,30,32,35,37,39; Ps.35:17; 40:15; 63:10; Przyp.6:32; Ezech.22:27; Mat.10:28; Łuk.6:9,56; Dz.3:23; Jak.4:12). Zaprzecza ona także wersetom uczącym, że niepobożne dusze są niszczone (Iz.10:18), pożerane (Ezech.22:25), giną, co w Biblii oznacza, że umierają (Ijob 31:39; Mat.10:36; 16:25,26; Mar.8:35,36; Łuk.9:24), są odcinane (2 Moj.12:15,19; 3 Moj.22:3; 4 Moj.15:30,31). Dowody te wystarczająco wykazują, że doktryna deizmu na temat świadomego przyszłego życia bez zmartwychwstania w wyniku rzekomej nieśmiertelności człowieka jest niebiblijna.
      Pogląd taki jest także sprzeczny z charakterem Boga i okupem Chrystusa. Wini on Boga za stworzenie człowieka grzesznym, co czyni Go przyczyną grzechu, a więc niesprawiedliwym, podczas gdy Bóg na początku uczynił człowieka dobrym, lecz człowiek przez upadek w grzech uczynił siebie złym (Kaz.7:29), co dziedzicznie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, powiększając deprawację człowieka. Początkowe stworzenie człowieka dobrym oczyszcza także Boski charakter z oskarżenia o niesprawiedliwość, ponieważ w przeciwieństwie do twierdzenia deizmu, że grzech jest związany wyłącznie z ciałem, dowodzi ono, że jest on wynikiem upadku usposobienia człowieka (Mat.15:19). Oskarża on także Boga o niesprawiedliwość i w tym, że bez jego winy skazał człowieka na cierpienia w tym życiu, czego rekompensatą ma być życie przyszłe. Jednak zrekompensowanie poprzedniej niesprawiedliwości oznacza popełnienie takiej niesprawiedliwości, do czego Bóg nie jest zdolny. Cały pogląd dotyczący niesprawiedliwości Boga z różnych punktów widzenia oczywiście pociąga za sobą brak mądrości i miłości oraz słabość u Boga, co przeczy Jego charakterowi – mądremu, miłującemu i potężnemu. Nauka ta uderza również w okup (Mat.20:28;1 Tym.2:5,6). Biblia uczy, że Jezus oddał Swoją duszę na okup, o czym wyraźnie mówi grecki tekst Mat.20:28 i czego

poprzednia następna