Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 443

Tomy Epifaniczne

próbuje przeciwdziałać przez pouczenie i kary. Gdy karanie nie jest przyjmowane, skazuje grzesznika na śmierć. Pozabiblijna historia pogańskich narodów w czasach biblijnych i późniejszych pełna jest przykładów takiego postępowania. W Egipcie, Asyrii, Babilonii, Indiach i Chinach mamy zapisy z czasów biblijnych o karaniu grzechu i zniszczeniu, gdy nadal przy nim trwano. Jest to oczywiste z historii tych narodów, jaka ostatnio ujrzała światło dzienne dzięki badaniom archeologicznym, które opisują, w jaki sposób cierpienia spadały na przestępców w sferze życia domowego, handlowego, państwowego, religijnego i społecznego. W Persji, Grecji, Rzymie i następujących po nim narodach mamy niezliczone przykłady stosowania tej samej zasady. W chrześcijaństwie działanie tej zasady można zauważyć przynajmniej tak samo wyraźnie jak w Izraelu. Czymże innym są niezliczone wojny chrześcijaństwa, rewolucje, plagi, zarazy, trzęsienia ziemi, wulkany, susze, głód, fale przypływowe, panika itp. z towarzyszącymi im nieszczęściami i śmiercią – jak nie karami za grzechy? W mniejszym lub większym stopniu nasze więzienia, zakłady dla obłąkanych i szpitale istnieją z powodu kar za grzech. Wiele chorób bezpośrednio sprowadza się do skutków grzechu, a pośrednio prowadzą do niego one wszystkie. Bardzo często grzech karze sam siebie degradacją fizyczną, umysłową, moralną i religijną, jak również cierpieniem, które się z nim wiąże. Wszyscy widzimy wokół nas bezpośrednie lub [dziedzicznie] pośrednie działanie gniewu Bożego z powodu grzechu. Widzimy go w naszych dolegliwościach, bólach i chorobach. Widzimy go w każdej aptece, gabinecie lekarskim, szpitalu czy zakładzie pogrzebowym. Uzmysławiają to ogłoszenia o kwarantannie, stroje żałobników, kondukty pogrzebowe i cmentarze. Demonstrują to wszystkie instytucje lecznicze, pielęgniarki, narzędzia chirurgiczne, gabinety dentystyczne. Niezadowolenie Boga z grzechu pierworodnego i często także z późniejszych grzechów jest widoczne

poprzednia następna