Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 438

Tomy Epifaniczne

olbrzymów, oszustwa wyborcze, podżeganie dla zysku do paniki i wojen, rabunek i nieuczciwość, wszelkiego rodzaju kanciarstwo, przemycanie alkoholu, gangsterstwo itp.? Czy rzeczywistą lub niemal rzeczywistą doskonałość naszego rodzaju sugeruje cudzołóstwo, zdrada, domy publiczne, biali panowie i biali niewolnicy, rozpusta, zwodziciele, gwałciciele, lubieżcy, sodomici i zboczeńcy? Czy oszczercy, potwarcy, plotkarze, zabijający dobre imię, fałszerze, krzywoprzysięzcy i zdrajcy składają się na dowód tego, że ludzka natura jest doskonała lub prawie doskonała?
      Niech deista przyjmie te rzeczy jako rzeczywiste fakty ludzkiego charakteru i ludzkich jednostek i nie chowa się przed nimi tak, jak ma to w zwyczaju struś; niech spojrzy im w twarz jako odsłaniającym rzeczywisty stan i realia, i niech porzuci swą teorię, że rodzaj ludzki jest w większości doskonały i prawie doskonały w swej pozostałej części. Pomijając chrześcijaństwo, takie fakty i warunki dają pesymiście sto razy więcej argumentów dla jego pesymizmu niż powierzchowne wnioski z kilku wyjątkowo dobrych przykładów człowieczeństwa dostarczają argumentów deiście dla jego optymizmu. W przeciwieństwie do teoretycznego pesymisty i optymisty, chrześcijanin jest realistą w ocenie obecnych warunków, które niezbicie dowodzą istnienia różnych stopni ludzkiej deprawacji. Taka ocena jest złotym środkiem między całkowitą deprawacją kalwinizmu a deistycznym optymizmem. Co do przyszłości z perspektywą tysiącletniego dzieła restytucji, chrześcijanin jest w 100% optymistą, a to dzięki ufności w przymierze Boga potwierdzone przysięgą, że błogosławieństwa restytucji dosięgną wszystkich rodzin ziemi, oraz w okupową ofiarę Chrystusa jako dającą Mu moc i władzę podniesienia do ludzkiej doskonałości wszystkich chętnych ze zdeprawowanej rodziny ludzkiej.
      Do jakich wniosków upoważniają nas powyższe wersety biblijne oraz fakty wynikające z doświadczenia na temat fizycznego, umysłowego, moralnego i religijnego stanu człowieka?

poprzednia następna