Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 436

Tomy Epifaniczne

Fakty całkowicie potwierdzają ten biblijny obraz. Jeśli natura ludzka jest doskonała, dlaczego nie spotykamy doskonałych ludzi, bez fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej skazy? Od chwili pojawienia się na świecie grzechu na ziemi pojawiła się tylko jedna taka ludzka istota, a jednym z najmocniejszych podstawowych dowodów upadłego stanu ludzkiej natury jest to, że nie był On rozumiany ani ceniony przez swych bliźnich, lecz bardzo nikczemnie odrzucony oraz podstępnie i niegodziwie zgładzony przez niektórych z tych, którzy na deistyczny sposób nie uważali siebie za „grzeszników jak inni ludzie”, a powszechnie uznawani byli za najlepszych z ludzkości. Złe traktowanie wszystkich sług Boga oraz okrutne tortury i śmierć niektórych z nich, zadawane im przez bliźnich, to kolejne dowody upadłego stanu rodzaju. Odrzucenie i prześladowanie, z jakim prawda Boga zawsze spotyka się ze strony większości rodzaju, oraz przyjmowanie błędu przez ogromną większość ludzkości świadczą o tym samym. Kiedy weźmiemy pod uwagę różne stopnie degradacji takiego odrzucania i przyjmowania, stają się one dalszymi dowodami upadłego stanu człowieka. W jaki sposób rozpowszechnione na świecie zabobonne religie mogłyby być uznawane za prawdziwe i słuszne, gdyby ich zwolennicy nie byli zdegradowani umysłowo i religijnie – oddaleni od obrazu Boga?
      Okropne przejawy zła panujące między wieloma współmałżonkami, rodzicami i dziećmi oraz braćmi obrazują degradację, deprawację w życiu rodzinnym. Przeraźliwe formy zła wielu rządów wobec obywateli, wielu obywateli wobec rządów oraz gwałcenie międzynarodowych praw przez narody dowodzą, że deprawacja taka cechuje życie narodowe i międzynarodowe. Rażąca niesprawiedliwość panująca w biznesie, przemyśle, finansach i świecie pracy zdradza przerażający poziom deprawacji w świecie ekonomii. Życie zawodowe po brzegi wypełnione jest przykładami zła i grzechu.

poprzednia następna