Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 434

Tomy Epifaniczne

człowieczego zła jest od młodości jego” (1 Moj.8:21). „Wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi” (1 Moj.6:12). Twierdzenie o doskonałości jest dowodem przewrotności, deprawacji (Ijob 9:20). Deprawacja ta przekazywana jest dziedzicznie (Ijob 14:4). „Nie ma nikogo, kto by dobrze [doskonale] czynił” (Ps.14:1). Wszyscy zbłądzili i splamili się, wszyscy bez wyjątku (Ps.14:3; Iz.55:6). Nawet najlepsi zostali spłodzeni i zrodzeni w grzechu (Ps.51:7), nie mówiąc już o bezbożnych, którzy oddaleni są od Boga od chwili urodzenia (Ps.58:4). Myśli ludzi są próżne (Ps.94:11). Nie ma wyjątków od tej deprawacji i jej skutków (Ps.130:3; Kaz.7:20). Żaden żyjący człowiek nie może usprawiedliwić się przed Bogiem jako wolny od grzechu (Ps.143:2). Nawet zwłoka w wykonaniu kary pobudza upadły rodzaj do grzechu (Kaz.8:11). Samo serce pełne jest zła (Kaz.9:3). „Wszystka głowa chora i wszystko serce mdłe. Od stopy nogi aż do wierzchu głowy nie masz na nim nic całego [doskonałego]; rana i siność i razy zgniłe” (Iz.1:5,6). Wszyscy jesteśmy nieczyści i cała nasza sprawiedliwość jest w większym lub mniejszym stopniu splugawiona (Iz.64:6). Wszyscy zgrzeszyli przeciwko Panu (Jer.2:29). Niezdolność Etiopczyka do zmiany swej skóry oraz pantery do zmiany swych plam ilustruje niezdolność człowieka do doskonałego postępowania, ponieważ z natury i praktyki jest on grzeszny (Jer.13:23). „Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze” (Jer.17:9). Pan obrazowo opisuje upadłego człowieka jako skłonnego do wszelkiego rodzaju zła (Mich.7:2-4).
      Są to niektóre z nauk Starego Testamentu w związku z tym tematem. Teraz kilka świadectw na ten sam temat z Nowego Testamentu. „Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa” (Mat.15:19). Grzech uczynił świat niezdolnym do rozpoznania Jezusa (Jan 1:10). Deprawacja sprawia, że ludzie bardziej miłują zło niż dobro (Jan 3:19). Apostoł Paweł podaje przeraźliwy opis ludzkiej

poprzednia następna