Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 425

Tomy Epifaniczne

na tę budowlę, zawali się ona. Wyjaśnia to fakt, że w Szwajcarii runęło wiele mostów, gdy przechodzące przez nie armie Napoleońskie trzymały krok w takim rytmie, który doprowadził do powstania drgań o takiej samej częstotliwości co drgania mostów. W wyniku tego został wydany powszechny rozkaz wymagający, by żołnierze francuscy w czasie przechodzenia przez mosty szli nierównym krokiem. Dzięki temu mosty już się nie zawalały, chociaż przechodziła przez nie taka sama ilość ludzi, a czasami nawet większa.
      Fakt ten pozwala nam zrozumieć kilka z najdziwniejszych cudów Biblii: upadek murów Jerycha w wyniku krzyków i dźwięków trąb oraz pomieszania szyków zastępom wrogów Jozafata poprzez pieśni śpiewane przez świątynnych śpiewaków. Znając częstotliwość drgań murów Jerycha, Bóg kazał kapłanom trąbić w trąby, a ludziom krzyczeć na tej samej częstotliwości, co doprowadziło do upadku murów. Pod wpływem podniecenia duchem wojny mózg człowieka posiada pewną częstotliwość drgań. Bóg znał częstotliwość panującą w wojskach Moabitów, Ammonitów i Edomitów (2 Kron.20:14-25). Każąc śpiewakom świątynnym stworzyć dźwięk o tej samej częstotliwości, doprowadził do szału wojska przeciwnika, w wyniku czego niszczyli się oni wzajemnie. Naukowcy dopiero zaczynają dostrzegać ogromną potęgę zamkniętą w atomie i zaczynają dokonywać gigantycznych dzieł zniszczenia przez skoncentrowane użycie elektronów zaledwie jednego atomu. Bóg zawsze o tym wiedział i używał tej wiedzy do dokonywania cudów. Tym, którzy nie znali tej metody, Jego cuda wydawały się niekiedy gwałcić prawa natury. Jesteśmy przekonani, że gdy nauka dokona dostatecznego postępu w zdobywaniu wiedzy operowania pewnymi prawami natury, każdy biblijny cud będziemy umieli wyjaśnić zastosowaniem wyższych praw natury, które zastąpiły niższe prawa natury, i w ten sposób dokonały danego cudu. Cud (słowo to ma znaczenie zagadki) nie jest takim dla Boga, lecz jest dla człowieka z powodu jego ignorancji na temat procesu, który choć

poprzednia następna