Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 424

Tomy Epifaniczne

działanie innych praw natury, o których sądziliśmy, że uniemożliwiają komuś z Nowego Jorku prowadzenie rozmowy z kimś w Moskwie. Chemicy i fizycy stale używają jednego prawa natury w celu dokonania czegoś, czemu w innych warunkach przeczy jakieś inne prawo natury. W ten sposób dowiedzieliśmy się o współrzędności, nadrzędności i podrzędności praw natury. W fakcie tym tkwi możliwość występowania tego, co cudowne. Bóg wie wszystko na temat działania praw natury w ich współrzędności, nadrzędności i podrzędności, a to, co cudowne, realizuje przez działanie zgodnie z tymi trzema faktami.
      Wystarczy kilka przykładów: Teściowa Piotra miała gorączkę. Gorączka w rezultacie sprowadza się do niedostatecznej ilości żelaza we krwi w celu odparcia jakiegoś intruza. Jeśli ten niedobór może być uzupełniony w odpowiednim stopniu, gorączka ustępuje. Jezus, którego cuda leczenia były dokonywane przez pobieranie przez Niego z Jego własnego ciała tego, czego brakowało pacjentowi, i przeniesienie tego do ciała pacjenta, w wyniku czego następowało uzdrowienie (Mar.5:30; Łuk.6:19; 8:46) – w sposób dla nas niezrozumiały, lecz zrozumiany i używany przez Niego dokonał uleczenia gorączki teściowej Piotra przez udzielenie jej części żelaza z Swego własnego ciała. Prawa natury zmieniają wilgoć i pewne składniki ziemi w sok roślinny. Inne prawa natury tworzą z nich kwiat winorośli, który w odpowiednim czasie poprzez działanie tych praw przechodzi w soczyste winogrona. Dzięki innym prawom natury sok wyciśnięty z winogron przemienia się w wino. Jezus przemienił wodę w wino nie przez pogwałcenie tych praw natury, lecz przez użycie pewnych praw w niezrozumiały dla nas sposób po to, by jednym aktem dokonać tego, czego różne prawa natury dokonują przez szereg aktów rozciągających się na znacznej przestrzeni czasowej. Prawem natury jest także i to, że każda budowla ma własną częstotliwość drgań. Innym prawem natury jest to, że jeśli taka sama częstotliwość drgań w odpowiedni sposób zadziała z zewnątrz

poprzednia następna