Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 419

Tomy Epifaniczne

otrzymają zadanie kolejnego doprowadzania do doskonałości wszystkich planet wszechświata wraz z ich mieszkańcami (Rzym.8:17; Iz.9:7). Jest to zupełnie inne spojrzenie na to, jak wierni będą spędzać wieczność, niż to ukazywane nam w śpiewnikach teologii: „próżnowania wokół tronu, zabijania czasu i grania na złotych harfach!”
      Gdy spojrzymy jednak na te rzeczy w taki sposób, jaki powyżej przedstawiliśmy, od razu dostrzeżemy z jednej strony nieprawdziwość i niebiblijność poglądu deizmu na temat doskonałości natury, a z drugiej strony prawdziwość i biblijność chrześcijańskiego poglądu na temat natury oraz stosowność słów Jezusa: „Mój Ojciec pracuje aż dotąd” (Jan 5:17). Słowa te oznaczają, że Ojciec pracował przez cały czas. Nawet jeśli tymczasowo zaprzestał Swego twórczego dzieła w odniesieniu do ziemi i człowieka, od chwili pojawienia się klątwy aż do teraz, to dokończy je w Tysiącleciu. Dlatego deiście mówimy: „Przyjacielu! Twórcze dzieło Boga wobec wszechświata i człowieka nie jest jeszcze zakończone, i dlatego nie mógł On wycofać się ze Swego dzieła dokonanego tylko w części. Jego doskonałość podpowiada nam, że musi kontynuować Swe dzieło aż do końca”. Skoro tak, cały punkt widzenia deisty – zarówno w odniesieniu do obecnej relacji Boga wobec wszechświata i człowieka, jak i doskonałości natury – musi być błędny.
      Ponieważ pogląd deisty o Bogu wyklucza Jego wszelką opatrznościową opiekę nad Swymi stworzeniami, także i w tej kwestii musimy się z nim nie zgodzić. Już sam fakt niedokończonego wszechświata oznacza opatrznościowe zachowywanie jego niedokończonych elementów, tak by dotychczasowe osiągnięcia procesów twórczych nie zostały utracone oraz by mogły być zachowane jako podstawa do pozostałych postępujących etapów procesów twórczych. Co więcej, takie zachowanie dotychczasowych osiągnięć procesów twórczych nie może być pozostawione wyłącznie w rękach praw natury, ponieważ tak jak wszystkie inne prawa, tak i prawa natury nie realizują się same. W celu kierowania nimi i wprowadzania ich potrzebna

poprzednia następna