Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 417

Tomy Epifaniczne

Według deizmu całkowicie zbyteczne jest dalsze zajmowanie się przez Boga Swoim stworzeniem, ponieważ – jak twierdzą – po doskonałym stworzeniu i poddaniu go panowaniu doskonałych praw natury nie potrzebuje już Jego troski, a więc i jej nie otrzymuje. Według deizmu Bóg odciął się od Swych dzieł nie tylko jako od czegoś odrębnego od Samego Siebie, lecz także jako od czegoś, z czym na zawsze skończył, a więc od czegoś, czym ani nie potrzebuje się zajmować, ani się więcej nie zajmuje. Jest On jak zegarmistrz, który po wykonaniu dobrego zegarka z dobrych materiałów i zgodnie ze swym rzemiosłem sprzedaje go, nakręca i na zawsze się z nim żegna. Taki jest pokrótce pogląd deisty o Bogu, który jest zatem nie tylko całkowicie oddzielny, lecz także całkowicie oddzielony od świata w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.
      Zastanawiając się nad tym poglądem na temat Boga, stwierdzamy, że jest on zupełnie poprawny aż do momentu, w którym mówi, że stworzenie jest doskonałe i jako takie nie potrzebuje już opieki Boga. Od tego momentu wykazuje on braki. Nasz pierwszy zarzut wobec niego jest zatem następujący: uczy on, że stworzenie jest doskonałe, podczas gdy Biblia, rozum i fakty przeczą temu. Ziemia jest częścią stworzenia; choć Biblia uczy, że kiedyś będzie ona doskonała – gdy cała ziemia stanie się rajem (Ezech.36:30,34-36; Iz.35:1,2; 65:21-35) – wyraźnie uczy ona także, że zarówno ziemia, jak i jej żywe istoty są niedoskonałe (1 Moj.3:17-19; Rzym.8:19-22). Chwila zastanowienia dowiedzie, że fakty pozostają w harmonii z tymi wersetami. Ogromne jałowe obszary ziemi, takie jak pustynie Sahary, Gobi, Arabii, Ameryki itp. z pewnością dalekie są od doskonałości. Ogromne pola lodowe Arktyki i Antarktydy odsłaniają przed nami bardzo niedoskonałą część ziemi. Olbrzymie bagna i moczary tropików i niektórych części strefy umiarkowanej myślącemu umysłowi nie kojarzą się z doskonałością. Panowanie na znacznym obszarze ziemi warunków rodzących choroby, bezpośrednio

poprzednia następna