Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 416

Tomy Epifaniczne

Nasza dotychczasowa analiza fałszywych poglądów na temat Boga pozwoliła nam przyjrzeć się ateizmowi, materializmowi, agnostycyzmowi i panteizmowi, z których wszystkie zaprzeczają istnieniu osobowego Boga. Pod tym względem różni się od nich deizm, który akceptuje pojęcie osobowego Boga. Deizm mieści w sobie trzy poglądy, które są sprzeczne z chrześcijaństwem, a każdy z nich powinniśmy omówić w naszych rozważaniach. Deizm oznacza fałszywy pogląd o Bogu, człowieku i życiu przyszłym; znaczy to, że wyznający fałszywy deistyczny pogląd na temat Boga mają także fałszywy pogląd o człowieku i życiu przyszłym. Ponieważ błędy na te dwa tematy wywodzą się z deistycznego fałszywego poglądu na temat Boga, aby odpowiednio zrozumieć pogląd deizmu na temat Boga, musimy także zrozumieć związane z tym poglądy na temat człowieka i życia przyszłego. Dlatego te trzy obszary deizmu wymagają analizy, jeśli deistyczny system ma być zrozumiany i odpowiednio oceniony. Omówimy je wszystkie w podanej kolejności.
      Najpierw naszą uwagę zajmie analiza poglądu deizmu na temat Boga oraz jego obalenie. Deista z przekonaniem potwierdza osobowość Boga, z czym się szczerze zgadzamy. O tej wielkiej Osobie woli mówić jako o Wielkiej Pierwszej Przyczynie. Także i w tej kwestii możemy uścisnąć jego dłoń. Nazwą tą właściwie stwierdza wieczność Boga i Jego odrębność od stworzenia. Zgadzamy się także i w tej sprawie. Lubi on rozwodzić się nad licznymi dowodami planowości, mądrości, mocy i dobroczynności widocznymi wszędzie w naturze. Z radością przyznajemy mu w tym rację. Tak więc deista wierzy w Boga jako wielkiego, potężnego, mądrego i miłującego osobowego Stwórcę, który – jak mówi – (odtąd musimy zacząć się nie zgadzać) wszystko stworzył doskonałym i wszystko poddał panowaniu doskonałych praw, a następnie pozostawił Swe twórcze dzieło jako doskonałą rzecz, by troszczyło się samo o siebie bez jakiejkolwiek dalszej Jego ingerencji.

poprzednia następna