Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 415

Tomy Epifaniczne

również jest abstrakcją. Niewątpliwie to właśnie z tego powodu główni panteistyczni filozofowie XIX w., tacy jak Fichte, Schelling, Jacobi, Hegel i inni byli idealistami, tzn. tymi, którzy uważali, że nie istnieją żadne realne rzeczy, lecz tylko idee. Na przykład to, co widzimy wokół nas, nie jest rzeczywistością, lecz wymysłem naszego umysłu. Wreszcie, odrzucenie osobowości człowieka i jego wolności wyboru nie może wyjaśnić człowieka w jego naturze, budowie, właściwościach i działaniu wobec samego siebie, bliźnich, wszechświata i Boga. Tak więc panteizm jest potwornym fiaskiem w wyjaśnieniu problemu Boga, wszechświata i człowieka. Jest on zatem kompromitującą i skompromitowaną teorią, która wkrótce zostanie wyrzucona na śmietnik wybujałych i zużytych spekulacji.
      Tak więc rozum i fakty stoją w ostrej opozycji do panteizmu. Dla prawdziwego chrześcijanina, przesiąkniętego duchem Bożym i posiadającego bliski kontakt i społeczność z Bogiem, nie tylko przez modlitwę i rozmyślania, lecz także różne doświadczenia i opatrzność – przeciwko panteizmowi świadczą nie tylko powyższe uwagi, lecz także fakty jego osobistego wewnętrznego życia. Cudowne oświecenie, jakie otrzymuje od Boga, które zadowala jego umysł i serce, jest dla niego obaleniem tej teorii. Pogłębiają je jego doświadczenia usprawiedliwienia. Wzmagają je jego doświadczenia w uświęceniu, szczególnie doświadczenia nowego stworzenia w rozwijaniu Ducha Bożego w nim i jego kontaktach z Bogiem. No i wreszcie, jego doświadczenia wyzwolenia polegające na ratowaniu go przez Pana z szatańskich pułapek oraz jego zwycięstwa nad grzechem, błędem, samolubstwem i światowością w jego bitwach, jakie pod kierunkiem Boga toczy z diabłem, światem i ciałem – powiększają to obalenie. Dla chrześcijanina, w świetle Pisma Świętego, rozumu i faktów, panteizm okazuje się być dowiedzionym fałszywym poglądem na temat Boga, a niezaprzeczalnie silnym dowodem jego fałszu jest wszystko w Nim Samym, wokół Niego i wszystko, co jest związane z Nim, innymi i światem.

poprzednia następna