Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 408

Tomy Epifaniczne

okrada – i to Samego Siebie – w odpowiednim postępowaniu Swych ludzkich „stanów”! To Bóg fałszywie przedstawia, zniesławia, rzuca oszczerstwa, zniekształca i zwodzi odpowiednimi czynami ludzkości. To Bóg przejawia chciwość i skąpstwo w troszczeniu się tylko o Samego Siebie! To Bóg oddaje się pijaństwu, obżarstwu, narkotykom, lenistwu, pysze, próżności, tchórzostwu, hipokryzji i napadom gniewu w odpowiednich czynach Swych ludzkich „stanów”! Słowem, to Bóg panteizmu popełnia okropne grzechy wymienione przez św. Pawła w Rzym.1:29-31. Skoro bowiem ludzie są stanami, częściami Boga, Bóg w nich popełnia wszelkie niegodziwości, które popełniają oni. Jakże ohydny jest bóg panteizmu! Jest nawet gorszy od bogów mitologii greckiej, którzy pomimo swych wszystkich wad, byli raczej porządnymi bogami w porównaniu z bogiem panteizmu. Taki błędny i grzeszny bóg, jakim jest bóg panteizmu, jest oczywiście odrażający dla naszych chrześcijańskich uczuć moralnych i religijnych, a z powodu jego bezbożnych myśli, motywów, słów i czynów nie chcielibyśmy, by choćby trochę był on jakimkolwiek bogiem.
      Kolejnym argumentem przeciwko panteizmowi jest degradowanie przez niego człowieka. Przed chwilą zauważyliśmy, że degraduje on Boga. Obecnie przechodzimy do wykazania, że degraduje on i człowieka. Degraduje go przez odmawianie mu osobowości. Według niego bowiem ludzie nie są jednostkami, które jako takie są oddzielne i odmienne od siebie i jako takie posiadają świadomość samych siebie, jak również istnienia tego, co ich otacza. Według panteizmu człowiek jest tylko stanem, częścią wszechświata pozbawionego własnej świadomości. Prowadzi to do negowania większości wiedzy człowieka, np. wiedzy o samym sobie oraz innych jako oddzielnych i odmiennych. Panteizm degraduje także moralne władze człowieka, co czyni przez odmawianie mu wolności wyboru. Według niego dobry człowiek postępuje, odczuwa i mówi w wyniku nieodpartej zasady, która sprawia, że postępuje, odczuwa i mówi on dobrze. To oczywiście okrada

poprzednia następna