Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 407

Tomy Epifaniczne

do chwili obecnej, jak również w przyszłości. Czyni Go to także twórcą wszystkiego, co prawdziwe w teoriach religijnych, filozoficznych, naukowych, literackich i socjologicznych. Jest On zatem mieszanym Bogiem, nie posiadającym doskonałej prawdy, lecz posiadającym mieszaninę prawdy i fałszu, ogromnym olbrzymem wędrującym po królestwie myśli, zwykle błądzącym, a niekiedy dostrzegającym jakiś okruch prawdy, jednak nigdy nie dochodzącym do pełni prawdy na żaden konkretny temat. Jakim komediowym Bogiem komediowej prawdy jest Bóg panteistów. Jest on bowiem największym możliwym intelektualnym zamieszaniem i sprzecznością!
Sprawy przedstawiają się jeszcze gorzej, gdy dojdziemy do kwestii moralnych i religijnych motywów i czynów. Według panteizmu to właśnie Bóg wielbi i służy bogom politeizmu, panteizmu, deizmu i teizmu, jak również nienawidzi tych bogów w ateistach, materialistach i agnostykach! To Bóg składał ofiary z ludzi, które splamiły pogańskie ołtarze, łącznie z okropnościami kultu Molocha! Tak naprawdę to Bóg angażuje się w bezsensowne i szkodliwe rytuały fałszywej religii! To Bóg kłania się bożkom pogaństwa i chrześcijaństwa! To Bóg bierze udział w różnych ceremoniach pogaństwa i chrześcijaństwa dotyczących samopokuty wobec Samego Siebie! Tak naprawdę to Bóg bierze Swe imię nadaremnie w krzywoprzysięstwach, bluźnierstwach, czarach i niemoralności ludzi! To właśnie Bóg stoi za niewiarą w Samego Siebie, tak powszechną wśród ludzkości! To Bóg nie jest posłuszny i nie szanuje Samego Siebie w nieposłuszeństwie i braku szacunku ze strony dzieci wobec rodziców! Tak naprawdę to Bóg morduje Siebie w zabójstwach ludzi oraz niszczy i zabija Siebie w wojnach i egzekucjach ludzkości! To Bóg popełnia cudzołóstwo, i to z Samym Sobą, w przypadkach niewierności małżeńskiej ludzi! To Bóg nienawidzi, wyszydza, gardzi, zazdrości, żywi uczucia urazy, odwetu i nieprzejednania – i to wobec Samego Siebie – w odpowiednim postępowaniu Swych ludzkich „stanów”! To Bóg kradnie, defrauduje, oszukuje, podrabia, fałszuje, grabi,

poprzednia następna