Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 385

Tomy Epifaniczne

zrobić również przy pomocy teorii ewolucji czy też dewolucji. Dużo mówi o „brakujących ogniwach”; wielokrotnie ogłasza ich odkrycie, tylko po to, by później odrzucić je wszystkie jako nieprawnie zrodzone i nie zasługujące na utrzymanie. Powód tego jest prosty: różnica między najniższym człowiekiem a najwyższym zwierzęciem jest tak duża, że przepaść między nimi jest nie do pokonania. Vircow, który niewątpliwie był największym naukowcem drugiej połowy XIX w. i pierwszej połowy XX w., o nauce ewolucji na temat pochodzenia człowieka od zwierząt powiedział, iż „nie jest ona niczym innym jak niepoważną hipotezą, na potwierdzenie której nie dostarczono ani jednego faktu natury, a przeciwko której świadczą wszystkie odkryte pozostałości skamielin, zapisy historyczne i zaobserwowane zjawiska natury”. Później dodał, że „nie znaleziono ‘brakującego ogniwa’ i nigdy nie zostanie ono odnalezione z prostego powodu, że nie istnieje”. Materializm na próżno wskazuje na dowody inteligencji, uczuć i woli w świecie zwierząt jako potwierdzenie pochodzenie człowieka od zwierząt. Zgadzamy się, że zwierzęta posiadają je, jednak są one ograniczone do potrzeb ich życia, poza które nie wykraczają. Natomiast zdolności człowieka są niewspółmiernie wyższe. Jego rozum poszukuje rozwiązania licznych problemów związanych z Bogiem, innymi duchami, wszechświatem oraz ożywioną i nieożywioną naturą ziemi, co jest całkowicie obce inteligencji zwierząt. Jego uczucia sięgają do obiektów niewspółmiernie wyższych od tych, do których sięgają uczucia zwierząt. Jego wola dotyka problemów i celów życia obecnego i przyszłości. Potrafi on rozwijać się fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie, podczas gdy nonsensem w teorii i praktyce byłoby nawet dalekie utożsamianie z tym zwierząt. Niektórzy ludzie – klasa wiary – dzięki Boskiej łasce mają możliwość przejścia z natury ludzkiej do różnych natur duchowych, a w niektórych przypadkach nawet do natury Boskiej. Wszystkie te fakty, podsumowane krótko w powyższych uwagach, dowodzą, że między stworzeniem ludzkim a zwierzęcym

poprzednia następna