Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 381

Tomy Epifaniczne

Materializm nie wyjaśnia także religii jako najwyższej praktyki i osiągnięcia człowieka. Znamiennym faktem frenologii jest to, że im wyższa jest funkcja władz, tym wyżej jest ona zlokalizowana w mózgu, a im niższa jest funkcja władz, tym niżej jest ona zlokalizowana. I tak: społeczne – świeckie – i samolubne władze ludzkiego mózgu są usytuowane w niższych partiach mózgu; następnie znajdują się władze intelektualne; jeszcze wyżej władze artystyczne; następne w kolejności są władze moralne, a na końcu – na najwyższym miejscu – władze religijne. Używając do zilustrowania mózgu obrazu czterokondygnacyjnego budynku, moglibyśmy powiedzieć, że ci, którzy żyją tylko swymi samolubnymi i społecznymi – świeckimi – skłonnościami, mieszkają w piwnicy swego mózgu; ci, którzy żyją tylko władzami intelektualnymi – „samą głową” – zamieszkują na jego pierwszej kondygnacji; ci, którzy żyją uczuciami artystycznymi, mieszkają na kondygnacji drugiej; ci, którzy żyją uczuciami moralnymi, mieszkają na trzeciej kondygnacji; natomiast ci, którzy żyją władzami religijnymi, mieszkają na najwyższej kondygnacji swego mózgu – najdalej od kurzu i gwaru ulicy, a najbliżej czystego powietrza i światła niebios. W prawdziwym materializmie nie może być żadnej religii, ponieważ odrzuca on istnienie Boga. W mniej rygorystycznym materializmie występuje deifikowanie i czczenie natury. Dlatego w prawdziwym materializmie nie ma miejsca na używanie władz religijnych, a w mniej rygorystycznym materializmie występuje degradacja tych władz przez kierowanie ich na niewłaściwe obiekty. Oznacza to, że materializm nie rozwija najwyższych i najszlachetniejszych władz ludzkiego serca, które zresztą degraduje. Jest on zatem szkodliwą i degradująca rzeczą. Musi on jednak być także nieprawdziwy jako próba wyjaśnienia wszelkiego istnienia i wydarzeń. Tak jak nasze wszystkie inne władze mają obiekty, do których są dostosowane i których istnienie w ten sposób sugerują, tak i nasze władze religijne muszą mieć obiekty, do których są dostosowane i których istnienie zatem

poprzednia następna