Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 371

Tomy Epifaniczne

Pan Darrow dostrzega też pewną trudność z tą częścią przekleństwa, jaka została nałożona na kobietę: smutkiem, wielością poczęć, cierpieniami przy porodzie oraz przywództwem męża, często przejawiającym się tyranią. Trzeba przyznać, że takie formy zła są faktem w doświadczeniach przeciętnej kobiety. Przeklęcie ziemi w mniejszym lub większym stopniu zdegradowało mężczyzn, a te formy zła spadły na kobiety przede wszystkim z powodu surowej natury i zatwardziałego serca mężczyzn. Gdyby kobieta nie zgrzeszyła w Ewie, nie byłoby grzechu, a ona sama przez wieki cieszyłaby się rajem, co byłoby także udziałem mężczyzny. Grzech doprowadził jednak do utraty raju i stanu niewinności i sprawił, że sprawiedliwość usunęła ich do nieprzyjaznej, przeklętej ziemi, gdzie surowa natura dokonała w nich takich zmian, które doprowadziły kobietę do doświadczenia wyżej wspomnianych form zła, a mężczyznę do doświadczenia części przekleństwa, która go dotyczyła – ciężkiej pracy. Chociaż fakty te są bardzo bolesne, potwierdzają one, że słowa Boga o przekleństwie są prawdziwe.
      I wreszcie, pan Darrow wydaje się mieć problem w zrozumieniu pierwszego pojawienia się tęczy po potopie. Trudność tę łatwo wyjaśnić. Zanim na ziemię opadł ostatni pierścień ziemi składający się z wody, nigdy wcześniej nie padał deszcz, ponieważ pod tym pierścieniem nie mogły utworzyć się żadne chmury. Biblia mówi nam, że ziemia była zwilżana parą unoszącą się z ziemi, która miała wiele podziemnych strumieni, jezior i mórz, a wydrążone przez nie koryta utworzyły wiele z naszych jaskiń (1 Moj.2:6). W niektórych przypadkach te ogromne rezerwuary dochodziły do samej powierzchni i tworzyły strumienie (1 Moj.2:10). Gdy jednak w dniach potopu zerwał się i opadł na ziemię pierścień wody ją otaczający, słońce mogło tworzyć chmury przez bezpośrednie oddziaływanie ciepła na wodę, w wyniku czego możliwe stały się opady deszczu. Gdy promienie słoneczne po raz pierwszy zetknęły się pod odpowiednim kątem z opadającym deszczem, ludzki wzrok mógł dostrzec tęczę. Z faktów tych łatwo też

poprzednia następna