Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 369

Tomy Epifaniczne

zrodzili rodzaj w grzechu i śmierci. Z takiego punktu widzenia utworzenie Ewy z żebra i pewnej ilości ciała Adama nie jest śmieszne, a staje się pięknym proroctwem jednej z najpiękniejszych ze wszystkich biblijnych prawd.
      Pana Darrowa martwi także i to, skąd Kain wziął żonę. To pytanie ma bardzo łatwą odpowiedź: wziął ją z rodziny swego ojca, ponieważ poślubił jedną ze swych sióstr. W 1 Moj.5:4 dowiadujemy się, że Adam spłodził synów i córki. Nie wiemy, kiedy córki zostały spłodzone, ponieważ jak zwykle w takim przypadku, Biblia nam tego nie podaje. Wiemy jednak, że Kain poślubił jedną z nich, ponieważ Biblia uczy, iż wszyscy ludzie pochodzą z jednej krwi – Adama (Dz.17:26; Rzym.5:12, 15-19; 1 Kor.15:22). Trudność pana Darrow w tej kwestii powstaje w wyniku niezrozumienia języka 1 Moj.4:16,17: „Tedy odszedł Kain od oblicza [łaski] Pańskiego i mieszkał w ziemi Nod [co po hebrajsku znaczy wędrowanie], na wschód słońca od Edenu. I poznał Kain żonę swą, która poczęła i porodziła Enocha”. Pan Darrow rozumie, iż język ten oznacza, że Kain udał się do odległej krainy i tam poznał kobietę, której nigdy wcześniej nie widział, ożenił się z nią, i w ten sposób został ojcem. Nie taki jest sens tego fragmentu. Fragment ten nie mówi, że w ziemi Nod poznał kobietę i że tam się z nią ożenił. Zabrał swą żonę ze sobą, z domu jej i jego ojca, do ziemi Nod. Gdy już tam był, poznał ją w sensie współżycia z nią, w wyniku czego ona poczęła i porodziła syna. Słowo „poznać” było wśród Żydów bardzo często używane w znaczeniu wspólnego mieszkania, współżycia, a kontekst wyraźnie wskazuje, że takie właśnie jest jego znaczenie tutaj. Oto kilka wersetów, które używają tego słowa w tym znaczeniu: 1 Moj.4:1,25; 24:16; 38:26; 1 Sam.1:19; Sędz.19:25; 1 Król.1:4; Łuk.1:34 itp. Ktoś może uczynić zarzut, że niezdrowo jest poślubiać siostrę. Zgadzamy się z tym, jeśli chodzi o obecny upadły stan ludzkości; nie było to jednak prawdziwe wtedy, kiedy ludzka krew i zdrowie nie były tak

poprzednia następna