Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 366

Tomy Epifaniczne

złego świata; wieża – fałszywej religii papieskiego kościelnictwa; pycha ludzi budujących wieżę – pychy papieskiego sekciarstwa rozwijającego swój system; oczekiwanie ludzi, że wzniesienie tej wieży uchroni ich przed kolejnym potopem – typem oczekiwania papistów, że ich system jest dla nich ucieczką od przekleństwa; jeden język budowniczych wieży – papieskiego wyznania; pomieszanie języków – wyznaniowego pomieszania sekciarskich systemów, do powstania których doprowadziły papieskie błędy i zło wynikające ze sprzecznych teorii różnych wyznań protestanckich. Brak zdolności wzajemnego zrozumienia się przez budowniczych wieży Babel jest obrazem braku zdolności członków każdego z wyznań do ocenienia sprzecznych nauk występujących w innych wyznaniach. Z tego punktu widzenia pomieszanie języków przy wieży Babel zostało dokonane przez Boga jako cud, który w proroczy sposób obrazuje zamieszanie wśród zwolenników różnych wyznań wynikające z papieskich wypaczeń. Proroczy charakter tego wydarzenia jest Boskim potwierdzeniem jego prawdziwości.
      Pan Darrow ma problem z biblijną nauką na temat wieku naszej ziemi. Ma rację sprzeciwiając się nauce, że ziemia i jej stworzenia zostały stworzone w ciągu sześciu dwudziestoczterogodzinnych dni, o czym niestety błędnie naucza wiele wyznań. Ponieważ ani słońce, ani księżyc nie świeciły przez pierścienie ziemi aż do czwartego twórczego dnia, oczywiście dni i noce poprzednio wspomnianych trzech poranków i wieczorów nie mogły być naszymi dniami i nocami. Rozumiemy, że każdy z sześciu twórczych dni trwał 7000 lat. Nasz pogląd bierze się stąd, że siódmy dzień, następujący po sześciu twórczych dniach, jest okresem długości 7000 lat. Zatem przez analogię każdy z sześciu poprzednich dni także musiał trwać 7000 lat. Zanim udowodnimy to twierdzenie z Biblii, zauważmy jak hebrajskie słowo yom (dzień) oraz greckie słowo

poprzednia następna