Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 363

Tomy Epifaniczne

najwięksi z nich różnią się w swych domysłach na temat daty pojawienia się Mena, pierwszego tak zwanego faraona, który w rzeczywistości nie był faraonem, lecz Adamem, którego Egipcjanie uznali za faraona. Przypuszczenia te powstały przed 1912 rokiem, kiedy miała miejsce powyższa identyfikacja pierwszych 20 imion z tablicy Abydos z 20 imionami dwóch drzew genealogicznych z 1 Moj.4; 5;
            Mariete i Lenormant ……………….. 5004 r.p.n.e.
            Brugsch i Budge ………………………. 4400 r.p.n.e.
            Lepsius …………………………………….. 3892 r.p.n.e.
            Bunsen (pogląd wcześniejszy) … 3623 r.p.n.e.
            Bunsen (pogląd późniejszy) ……. 3059 r.p.n.e.
            Breasted …………………………………. 3400 r.p.n.e.
            Stewart Poole …………………………. 2717 r.p.n.e.
            G. Wilkinson ……………………………. 2691 r.p.n.e.
            G. Rawlinson ……………………………. 2350 r.p.n.e.

      Wystarczy tylko jeszcze dodać, że najwięksi archeologowie i historycy są równie rozbieżni w swych poglądach na temat starożytności Babilończyków, Chińczyków czy Hindusów. Z powodu tak rozbieżnych domysłów, jakie panują wśród najwybitniejszych archeologów i historyków, z pewnością nie powinna być ignorowana jasna chronologia Biblii. Jeśli ci, którzy jej zaprzeczają, chcą, abyśmy przyjęli ich teorię, niech najpierw przedstawią uzgodnione pewniki. Póki co, dobrze zrobimy ignorując je, ponieważ w oczywisty sposób są one domysłami.
      Kolejną trudnością pana Darrow z Biblią jest jej twierdzenie o potopie, który pokrywał całą ziemię. Wspomina jednak o czymś, co sugeruje fakt takiego potopu – wiek lodowcowy. Lodowce powstały w wyniku zamarznięcia wód potopu na północ od strefy umiarkowanej. Najlepsze opinie naukowe sprzyjają rzeczywistości potopu, i to według opisu biblijnego.

poprzednia następna