Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 362

Tomy Epifaniczne

w znacznym stopniu potwierdza chronologię biblijną, jeśli będziemy pamiętali o tym, że podobnie do Biblii podaje ona dwie równoległe linie genealogiczne – najpierw jedną, a potem drugą, aż do samego końca. Z tego powodu od Mena (Adama) do Norfu (Noego) i potopu musimy liczyć 1656, a nie ponad 3300 lat. Jeśli zmniejszymy najdłuższą egipską chronologię za ten okres do połowy jej długości, czego wymaga wspomniana uwaga, a następnie pominiemy chronologię bogów i półbogów, które także były równoległe wobec obydwóch wspomnianych genealogii – stwierdzimy, że chronologia egipska podana w tablicy Abydos i porównana z innymi tablicami w zasadzie jest podobna do chronologii biblijnej za okres przed potopem. Możemy jeszcze dodać, że babilońskie, chińskie i indyjskie zapiski, w których niektórzy archeologowie dopatrują się osób żyjących 6000 lat przed Chrystusem – mają tę samą wadę liczenia jako kolejnych list czy dynastii genealogicznych tych, które w istocie rzeczy trwały równolegle, tak jak niektórzy egiptolodzy uczynili to z tablicą Abydos oraz innymi tablicami. To, że Biblia oddzielnie przedstawia obydwie omawiane genealogie, lecz nie wymaga, by ich chronologia była podawana jako następująca po sobie, lecz jako równoległa – dowodzi, że rozsądnym jest uczynienie tego samego z imionami na tablicy Abydos. Powyższe uwagi potwierdzają, że w logiczny sposób możemy zharmonizować chronologie egipskie, babilońskie, chińskie oraz indyjskie z chronologią Biblii, która pobytowi rodziny ludzkiej na ziemi przypisuje dotychczas okres około 6067 lat. W ten sposób najbardziej wiarygodna tablica pogańskiej starożytności w istotny sposób potwierdza chronologię Biblii.
      Zanim zakończymy tę kwestię, stosownym będzie zwrócenie uwagi czytelników na fakt, że w chronologii egipskiej tak naprawdę nie ma żadnych chronologicznych uwag przed osiemnastą dynastią, która panowała po Józefie aż do czasów Mojżesza. Na temat chronologii poprzedzającej tę dynastię egiptolodzy muszą zgadywać. Następująca tabela wykaże, jak

poprzednia następna