Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 361

Tomy Epifaniczne

w 1 Mojżeszowej aż do Noego. Jak pamiętamy, Adam posiadał dokładnie dziesięciu pierworodnych potomków – od Kaina i łącznie z Kainem aż do Jabala, który musiał zginąć w potopie, gdyż jest ostatnim z wymienionych potomków Kaina. Abel oraz Set i pierworodni potomkowie Seta aż do Noego i łącznie z Noem liczą dziesięć. Tablica Abydos podaje tych dwadzieścia osób z imionami egipskimi: najpierw w linii Adama i Kaina oraz pierworodnych potomków tego drugiego, a następnie po linii Abla i Seta oraz pierworodnych potomków tego drugiego aż do Noego i łącznie z Noem. I tak: Adam pod imieniem Mana zwany jest Faraonem I. Noe pod imieniem Norfu zwany jest Faraonem XX. W tych innych tablicach po Jabalu, ostatnim pierworodnym potomku Kaina zwanym w tablicach Kakan, pojawiają się bogowie i półbogowie. Jest to z punktu widzenia Biblii właściwy czas na ich pojawienie się, ponieważ tymi bogami byli aniołowie – „synowie Boży”, którzy tuż przed potopem żenili się z kobietami i spłodzili przez nie olbrzymów – półbogów (1 Moj.6:2-4; Judy 6,7). Faraon XXI to Cham zwany w tablicach Chamu lub Chufu. Pamiętając, że w Egipcie osiedlili się potomkowie Chama, a nie Sema czy Jafeta, powinniśmy spodziewać się, że na wykazie tak zwanych faraonów po Norfu – Noem – pojawi się właśnie on.
      W tablicy Abydos są jeszcze inne interesujące rzeczy: żoną Mena (Adama) jest Shesh (hebrajskie Isha), co oznacza kobietę. Faraon II nazywany jest Teta-Khent, co znaczy winny i co jest aluzją do winy Kaina z powodu przelanej krwi Abla. Fragment tablicy poświęcony Ablowi przedstawia go jako nie stawiającego oporu. Tablica Abydos została sporządzona przez Seti I, który jak się sądzi, był faraonem, którego premierem był Józef. Seti I kazał wydrążyć w litej skale szyb głębokości ponad 18 m. Na tej głębokości jego kamieniarze wydrążyli klatkę schodową, na której następnie wyryto tablicę Abydos. Dokładna jej kopia znajduje się w British Museum. Tablica ta

poprzednia następna