Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 360

Tomy Epifaniczne

– w tym przypadku jej tłumaczami, ponieważ prawda często jest atakowana w domu swych przyjaciół.
      Trzecią trudnością pana Darrow z Biblią jest jej nauka na temat czasu przebywania na ziemi rodziny ludzkiej. Według chronologii biblijnej Adam został stworzony w październiku 4129 r. p. n. e., czyli jakieś 6067 lat temu [autor napisał to dzieło w roku 1937 – przypis tł.]. Pan Darrow sądzi, że rodzina ludzka jest o wiele starsza, a na potwierdzenie przytacza cywilizacje Chin, Babilonii i Egiptu, które według wielu archeologów i historyków sięgają wstecz niemal do 6000 r p.n.e. Możemy zaproponować w tej kwestii kilka sugestii, które doprowadzą do znacznej harmonii chronologię tych narodów z chronologią Biblii w odniesieniu do czasu przebywania człowieka na ziemi. Spójrzmy na zapisy egipskie. Egiptolodzy odkopali wiele genealogicznych i historycznych tablic podających listy osób, które uważa się za władców Egiptu. Ku zakłopotaniu najzdolniejszych egiptologów wykazy te znacznie różnią się liczbą władców. Większość tych wykazów razem z władcami zawiera imiona bogów i półbogów. Jednak jedna z tych tablic, i to najpewniejsza z nich wszystkich – tablica Abydos – pomija wzmianki o bogach i półbogach, a podaje tylko tych, których Egipcjanie uważali za ludzkich faraonów. Tablica Abydos w znamienny sposób potwierdza genealogię Biblii podaną w 1 Moj.4 i 5. Porównując ten wykaz z wykazami w innych tablicach, stwierdzamy, że w zasadzie są one zgodne w odniesieniu do pierwszych dziesięciu faraonów podanych w tablicy Abydos. Później te większe wykazy wymieniają wiele imion bogów i półbogów pominiętych w tablicy Abydos. Zaraz potem znowu podają imiona, które w tablicy Abydos następują bezpośrednio po tych pierwszych dziesięciu.
      Pierwszych dwudziestu faraonów w tych tablicach (pomijając bogów i półbogów innych tablic) jest bardzo interesujących, ponieważ na tyle, na ile zgadzają się oni z tablicą Abydos, dokładnie odpowiadają dwudziestu mężom przedstawionym

poprzednia następna