Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 357

Tomy Epifaniczne

umysłu i serca. Stworzenie oraz utrzymanie wszechświata w jego uporządkowanym układzie, ruchach, wzajemnych relacjach jego elementów itp. to z pewnością o wiele większe cuda od innych wymienionych w Biblii. Jednak wszyscy muszą przyznać im realność. Dlaczego zatem nie mogłyby mieć miejsca mniejsze cuda? Być może zrozumienie celu połknięcia Jonasza oraz zachowania go przy życiu przez trzy dni w brzuchu morskiego potwora i późniejsze wyzwolenie uczyni ten cud możliwym do przyjęcia. Jezus wyraźnie uczy (Mat.12:40), że wydarzeniem tym Jonasz dostarczył proroczego typu Jego śmierci i zmartwychwstania. To między innymi ten typ umożliwił naszemu Panu zrozumienie, że zostanie uśmiercony, a następnie zmartwychwstanie trzeciego dnia, tak samo jak pozwolił on św. Pawłowi stwierdzić, że Chrystus powstał trzeciego dnia według pism (1 Kor.15:4). Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to główne fakty Biblii; powinniśmy zatem spodziewać się, że będzie o nich mowa we wszystkich siedmiu kierunkach myśli biblijnych, tzn. w jej doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach, historiach i typach. Historia o Jonaszu i wielkiej rybie jest jednym z typów uczących o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Choć dla sceptyka, który nie bierze pod uwagę tego celu, historia ta może wydawać się śmieszna, dla chrześcijanina jest ona typicznym proroctwem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, silnym dowodem tego, że Biblia jest Boskim objawieniem, ponieważ proroctwo takie zostało z pewnością natchnione przez Boga. Tak czy inaczej, bezstronne rozważenie tego faktu powinno sprawić, że historia ta przestanie budzić wątpliwości sceptyka.
      Druga trudność pana Darrow z Biblią dotyczy modlitwy Jozuego i odpowiedzi na nią, tak jak zostało to przetłumaczone przez Authorized Version [Przekład Autoryzowany – przypis tł. (Joz.10:12,13)]. Wcale nie można mieć do niego żalu za trudności z poglądem zawartym w tym tłumaczeniu, ponieważ w jego brzmieniu wyraźnie uczy on nieprawdy. Są jednak

poprzednia następna