Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 352

niedoskonałość. W ten sposób rodzaj ludzki bez własnej winy – wyłącznie w wyniku prawa dziedziczenia – wszedł w stan doświadczania zła, w którym to stanie przez doświadczenie jako swego nauczyciela miał nauczyć się nienawiści do grzechu i korzyści z unikania go we wszelkiej postaci.
Stając się zastępcą Adama w śmierci i sprawiedliwości, Jezus stał się posiadaczem niezbędnej wartości: życia i sprawiedliwości dla ludzkości, wartości odpowiadającej rzeczom utraconym przez Adama, które ściągnęły na jego rodzaj doświadczanie zła. Jezus użyje tej wartości jako rzeczy niezbędnej do wyprowadzenia rodzaju – umarłych i żyjących – z doświadczania zła i wprowadzenia go do stanu doświadczenia ze sprawiedliwością. Tak jak przez degradację fizyczną, umysłową, moralną i religijną, dokonaną przez doświadczenie ze złem powszechnym z powodu grzechu i śmierci Adama, rodzaj pozna ogromną niegodziwość grzechu, tak przez przeciwstawne fizyczne, umysłowe, moralne i religijne podniesienie, dokonane przez doświadczenie ze sprawiedliwością jako wynikiem śmierci i sprawiedliwości Chrystusa, kiedy to wszelkie zło i cierpienia obecnych czasów ustaną, a zapanują ich przeciwieństwa – człowiek pozna błogość sprawiedliwości. Wtedy rodzaj ludzki, w ten sposób wyuczony w umyśle i sercu przez najlepszego nauczyciela – doświadczenie z grzechem i sprawiedliwością – przejdzie surowe próby mające na celu wykazanie, czy pozwoli na to, by całkowicie kierowało nim prawo moralne, tak aby Bóg mógł uzyskać to, do czego chciał doprowadzić, podejmując stworzenie człowieka – rodzaj moralnie wolnych jednostek, które na podstawie umysłowej oceny grzechu i sprawiedliwości będą nienawidzić i unikać tego pierwszego, a miłować i praktykować to drugie. Te surowe próby objawią postawę serca każdego z nich w odniesieniu do grzechu i sprawiedliwości. Ich wynikiem będzie wieczne unicestwienie tych, którzy w nich upadną, gdyż w ten sposób dowiodą, że nie chcą dozwolić na to, by kierowało nimi prawo moralne. Natomiast ci, którzy wiernie zniosą tę próbę, otrzymają wieczną egzystencję w szczęściu i dobru jako ci, którzy pragną być kontrolowani

poprzednia następna