Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 350

Tomy Epifaniczne

gdyby cierpienie i śmierć nie było udziałem złych i samolubnych? Czy nie byłoby jeszcze gorzej niż teraz? Skoro w tak krótkim czasie życia udzielonym obecnie człowiekowi wielu z naszego rodzaju rozwija taką przebiegłość, że potrafi wykorzystywać swych bliźnich z wielką szkodą dla nich, jakież byłyby warunki, gdyby żyli oni przez tysiąclecia czy też wieki? Jeśli w ciągu kilku lat niektórzy potrafią stać się multimilionerami, a nawet multimiliarderami, niekiedy z wielką szkodą dla mas, jakież byłoby ich bogactwo na przestrzeni tysiącleci czy wieczności? Pomyślmy o wykorzystywaniu i zniewalaniu mniej zachłannych członków rodziny ludzkiej. Gdyby tacy zdobywcy jak Aleksander, Cezar, Napoleon i inni przez wieki mogli kontynuować swe postępowanie, jak nieznośne warunki oznaczałoby to dla większej części ludzkości! Gdyby tyrani, mordercy, złodzieje, cudzołożnicy, chciwcy, oszczercy, buntownicy, nadmiernie ambitni, oszuści itp. mogli nieskończenie trwać w czynieniu zła, jakże nieznośną stałaby się egzystencja pozostałej części ludzkości! Jak dramatycznie niekorzystne byłyby te warunki dla młodych, niedoświadczonych, a zwłaszcza dla prawych! Byłoby im po tysiąckroć gorzej niż obecnie młodym, niedoświadczonym i prawym. Tak więc dla tej części ludzkości błogosławieństwem jest, że źli i samolubni cierpią i umierają w stosunkowo krótkim czasie. Dwa powyższe powody – (1) to, że dobrzy i przedsiębiorczy stają się lepsi w wyniku doświadczenia ze złem oraz (2) to, że źli i samolubni są tym szybciej zabierani przez zło – dowodzą, że cierpienia i śmierć niosą w sobie posługę dobra. W ten sposób twierdzenia ateizmu nie przeczą ani Boskiej dobroci, ani Jego istnieniu.
      Podajemy czwarty powód obalający czwarty argument ateizmu, że szkodliwe rzeczy na świecie przeczą istnieniu Boga: dozwolenie zła jest głównym Boskim zamierzeniem w odniesieniu do złych i samolubnych. Wykazaliśmy już uszlachetniający wpływ doświadczenia ze złem dla dobrych. Teraz pragniemy wykazać to w odniesieniu do złych i samolubnych. Chociaż ateizm szydzi z biblijnej nauki o upadku człowieka od doskonałości w grzech i warunki prowadzące do grobu,

poprzednia następna