Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 344

Tomy Epifaniczne

pomagają w prostowaniu ziemi na jej osi, co jest niezbędne do niezbyt już odległego wprowadzenia na ziemi klimatu Edenu. W międzyczasie miały one także inne funkcje przyśpieszania pod pewnymi względami przekleństwa, tak by uwolnić człowieka od czegoś jeszcze gorszego. Stwierdzenie „przeklęta będzie ziemia dla ciebie” wskazuje, że te niekorzystne warunki okażą się ostatecznym błogosławieństwem dla człowieka, co dowodzi, iż nie są one tak bezużyteczne, jak zakładają to nasi ateistyczni przyjaciele. Więcej na ten temat powiemy wtedy, gdy będziemy rozważać czwarty argument ateizmu. Huragany między innymi oczyszczają atmosferę i oceany dla korzyści człowieka i ryb. Księżyc służy człowiekowi światłem w nocy i odmierza dla niego pory roku oraz (księżycowe) miesiące. Puste przestrzenie we wszechświecie są niezbędne do bezpiecznego działania takich praw jak grawitacja, do zapobiegania wpadaniu planet na siebie i powodowania wszelkiego rodzaju katastrof. Skrzydła strusia pomagają mu w ucieczce. Rogi jelenia są jego obroną. Nawet jeśli są pewne rzeczy, których bezpośredniego zastosowania i znaczenia jeszcze nie znamy, skromność powinna nauczyć nas pamiętać o tym, że przecież wiemy tak niewiele. Stale maleje ilość rzeczy, których zastosowanie i znaczenie jest nieznane. Cierpliwość powinna nas skłonić zatem do wniosku, że dowiemy się także tych, których jeszcze nie znamy.
      Po czwarte, jest wiele ogólnych zastosowań i znaczeń rzeczy, których konkretnego wykorzystania i znaczenia być może jeszcze nie znamy. Nazywanie takich rzeczy bezcelowymi dopuszczalne jest wtedy, gdy chcemy przez to powiedzieć, że my nie wiemy, po co one istnieją. Nazywanie ich bezużytecznymi dlatego, że przypisujemy im funkcję, której one nie odpowiadają, ujawnia nie ich rzekomą bezużyteczność, lecz zły cel przypisany ich wykorzystaniu. Ujawnia również ignorancję i brak rozsądku tych, którzy podejmują się takich nieodpowiednich eksperymentów. Nie powinniśmy przynajmniej nazywać ich bezużytecznymi i bezcelowymi, lecz raczej stwierdzić, że dla nas są one bezcelowe i bezużyteczne, jeśli

poprzednia następna