Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 340

Tomy Epifaniczne

Millikana nie czynią Go dostrzegalnym i namacalnym – nie świadczy to o tym, że On nie istnieje.
      Po trzecie, to co ateistyczny badacz stara się uczynić widzialnym, traktowane jest niezgodnie z naturą tego czegoś, ponieważ rzeczy nadzmysłowe, jaką z konieczności jest duch, nie są postrzegane przez zmysły. Równie dobrze możemy żądać od wody, by była sucha, od ciepła, by stało się zimnem, od lodu, by stał się gorący, od ciemności, by zamieniła się w światłość, od światła, by stało się ciemnością, od tego, co materialne, by stało się niematerialne; podobnie jest z oczekiwaniem, że rzeczy ponadzmysłowe, które między innymi są niewidzialne, staną się widzialne dla naszych materialnych oczu (1 Tym.6:16).
      Po czwarte, taki badacz prowadzi swe badanie nieodpowiednimi narzędziami. Jego narzędzia są materialne i mogą być używane wobec materialnych substancji, dając na ich temat wspaniałe informacje. Są one jednak całkowicie nieadekwatne i niestosowne do uczynienia namacalnym czegoś, co jest ponadzmysłowe. Naukowiec, który próbowałby używać narzędzi niestosownych i nieadekwatnych do danego materiału, z pewnością nie osiągnąłby żadnych wyników. Jeśli ateiści nie potrafią myśleć o niczym inaczej jak tylko w kategoriach materialnych, to jest to ich niefortunna wada. Wada ta nie oznacza jednak, że rzeczywistość musi stać się nierzeczywistością tylko dlatego, że nie posiadają oni umiejętności dostrzegania czegokolwiek, co ponadzmysłowe. Jeśli jednak istnieją istoty ponadzmysłowe, wynika z tego, że do ich odkrycia muszą być użyte inne narzędzia niż materialne.
      Naszym piątym argumentem jest to, że rzeczy ponadzmysłowych można szukać tylko umysłem i sercem jako narzędziami, które mogą wejść z nimi w kontakt. Refleksja oraz oparte na niej wiara, nadzieja, miłość i posłuszeństwo to narzędzia ukazujące Boga. Nie są to narzędzia materialne, takie jak mikroskop czy teleskop, retorta czy nóż, promienie Rentgena czy też Millikana. Duchy nie są też jedynymi rzeczami nieuchwytnymi dla materialnych przyrządów podobnych do powyższych. Na przykład nie pozwolą naszym zmysłom zobaczyć eteru. Który z badaczy zaprzeczy jednak jego istnieniu, tak niezbędnemu do wyjaśnienia

poprzednia następna