Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 339

Tomy Epifaniczne

pojawili się po XVII w., kiedy to ateizm się odrodził. Dowodzi tego następująca lista nazwisk podawana przez Dutoit-Haller oraz innych: Leibnitz, Wolf, Kant, Descartes, Amphere, Faraday, Fresnel, Brewster, De La Rive, Euler, Gauss, Wuertz, Chevreul, Biot, Justus von Liebig, Fehling, Morse, Kepler, Kopernik, Newton, Herschel, Alexander von Humbolt, Maedler, Gruner, Elie de Beaumont, Fraas, Pfoff, Favre, Linnaeus, Albrecht von Haller, Griesbach, Oswald Herr, Ehrenberg, Owen, Quatrefages, Isidore Geoffray St. Hilaire, Mivart, Agassiz, Le Creaux, Pasteur, Hyrtl, von Beneden, Claude Bernard, Romanes (przez pewien czas był ateistą, lecz po głębszej analizie stał się teistą), Edison, Marconi, Bell, Millikan i wiele wiele innych. Nie należymy do tych, którzy wierzą, że wielkie nazwiska potwierdzają prawdę, lecz przytaczamy tych badaczy filozofii i nauki, którzy poprzez swe badania odnaleźli Boga, by odeprzeć twierdzenie ateistów, że nie są w stanie odnaleźć Boga przez swe badania. Maedler, jeden z największych naukowców, mówi: „Prawdziwy badacz natury nie może odrzucać Boga. Ktokolwiek głęboko spojrzy do Jego warsztatu, jak czynimy to my, i ma tyle sposobności podziwiania Jego wszechwiedzy i odwiecznego porządku – w pokorze musi ugiąć swe kolana przed władzą świętego Boga”. Podobnie pisał Pasteur.
      Naszą drugą odpowiedzią na ten argument jest stwierdzenie, że żadna ilość badań, które z powodu ograniczonych możliwości człowieka z konieczności muszą być zawężone, nie może dowieść, że nie ma Boga, ponieważ tylko ktoś wszechpotężny, wszechwiedzący i wszechobecny mógłby być dostatecznie wielki, poinformowany i wszędzie obecny, by autorytatywnie zgodnie z prawdą i na podstawie znajomości faktów stwierdzić, że nigdzie nie ma Boga, i dlatego On nie istnieje. Tak więc aby być w stanie dowieść nieistnienia Boga – nawet gdyby było to możliwe – trzeba mieć nadludzkie władze, tzn. samemu być bogiem (co dowodziłoby zresztą, że jest jakiś bóg). A zatem żaden człowiek nie może dowieść nieistnienia Boga. Nawet jeśli mikroskop czy teleskop, retorta czy nóż, promienie Rentgena czy jeszcze silniejsze promienie

poprzednia następna