Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 336

Tomy Epifaniczne

Bardzo odosobnione przypadki ateistów pojawiają się po raz pierwszy w historii Grecji, np. Diagoras, Bion, Lucian i inni. Grecy uważali ateizm zarówno za niemoralny, jak i niereligijny: dlatego pozbawiali ateistów praw publicznych i skazywali na wygnanie ze swego terytorium. Także wśród Rzymian było kilka przypadków ateistów. Nie pojawiali się oni jednak prawie w ogóle od czasu przejścia pogańskiego imperium Rzymu w chrześcijańskie imperium Rzymu aż do mniej więcej końca XVII w., od którego to czasu ateizm stale się rozwija. Nigdy nie istniał żaden naród, żadna rasa, żadne plemię czy klan ateistów. Wierzymy, że mają rację ci, którzy utrzymują, że ateizm może istnieć tylko tam, gdzie występują jakieś braki, zboczenia, czy też degeneracje ludzkiego serca i umysłu. Można powiedzieć, że w ostatnich 150 latach ateizm rozpowszechnia się wśród niektórych filozofów, nieco większej liczby naukowców i u niewielkiej liczby zwykłych ludzi. Niedawno w Ameryce zostało zarejestrowane towarzystwo ateistyczne. Przynajmniej jeden z sędziów odmówił jego rejestracji na podstawie tego, że ateizm jest przeciwny polityce społecznej. Towarzystwo to stara się szerzyć swą teorię poprzez wykłady, korespondencję, rozmowy, prasę i organizacje. Poprosiło ono nawet prezydenta Hoovera, by zrezygnował ze zwyczajowego proklamowania dorocznego Święta Dziękczynienia, czego on mądrze odmówił, wiedząc aż nazbyt dobrze, że takie postępowanie, jak również jego motywy byłyby przeciwne polityce społecznej.
      Z grona nielicznych filozofów, którzy byli ateistami, przytoczymy dwóch, podając krótkie cytaty na temat ich poglądów. Feuerbach w następujący sposób wyraża się na ten temat: „Nie ma żadnego Boga. Jest to tak jasne jak słońce i tak oczywiste jak dzień, że nie ma żadnego Boga, a co więcej, nie może być żadnego Boga. Gdyby bowiem był jakiś Bóg, wówczas musiałby jakiś być, i wtedy byłby niezbędny. Jeśli jednak nie ma żadnego Boga, to nie może być żadnego Boga, tak więc nie ma Boga. Nie ma Boga, ponieważ nie może być żadnego”.

poprzednia następna