Epifaniczny tom 1 – rozdział 7 – str. 335

Tomy Epifaniczne

ROZDZIAŁ VII

FAŁSZYWE POGLĄDY NIEWIARY NA TEMAT BOGA

ATEIZM – PROBLEMY ATEISTÓW Z BIBLIĄ – MATERIALIZM – AGNOSTYCYZM – PANTEIZM – DEIZM

      W The Herald of the Epiphany (Zwiastunie Epifanii; nr 32) z września 1925 odpowiedzieliśmy na zarzuty Clarence’a Darrowa wobec Biblii używane przez niego przeciwko W. J. Bryanowi w ich słynnym spotkaniu w Deyton, w stanie Tennessee, a kopie naszej odpowiedzi wraz z listem wysłaliśmy panu Darrow. Doprowadziło to do kilkukrotnej wymiany listów. W jednym z nich p. Darrow stwierdził, że gdyby w ogóle wierzył w Boga, nie miałby trudności z przyjęciem naszych wyjaśnień na temat jego trudności z Biblią. W wyniku tego do następnego numeru (33) przygotowaliśmy artykuł na temat tego, czy istnieje Bóg, który uczyniliśmy rozdziałem I niniejszego tomu. W artykule tym nie analizowaliśmy twierdzeń ateizmu, które stanowią dowody potwierdzające takie stanowisko. Podaliśmy raczej konstruktywne argumenty na dowód czegoś przeciwnego – istnienia osobowego Boga. Pisząc do nas w tej sprawie, wielu naszych czytelników stwierdziło, że odnieśli błogosławieństwa z tego artykułu. Nasz konstruktywny rozdział na temat istnienia i przymiotów Boga powinien lepiej przygotować nas do obecnego studium na temat fałszywych poglądów niewiary odnośnie Boga. W obecnym rozdziale pragniemy przyjrzeć się argumentom używanym przez ateistów na potwierdzenie ich stanowiska. Ufamy, że uda nam się wykazać, iż każdy z nich oddzielnie i wszystkie one razem wzięte wcale nie dostarczają takich dowodów. Twierdzą oni, że nie ma żadnego Boga. Wynika to z nazwy ich teorii. Ateizm wywodzi się z greckiego słowa atheismos, które pochodzi z kolei z greckiego zaprzeczenia a (nie) oraz greckiego rzeczownika theos (Bóg), natomiast końcówka ismos oznacza teorię, tj. teoria nie-Boga.

poprzednia następna