Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 334

Tomy Epifaniczne

Boże mój, Fontanno mych wszelkich radości,
Źródle mych rozkoszy,
Chwało mych najjaśniejszych dni,
i Pociecho mych nocy!

W najciemniejszych godzinach, jeśli się pojawisz,
zaczyna się mój świt;
Tyś jest jasną Poranną Gwiazdą mej duszy,
Tyś jest mym wschodzącym Słońcem.

Otwarte niebiosa jaśnieją wokół mnie
promieniami świętej radości;
a wszystkie te święte promienie pociągają
mą tęskną duszę do wysławiania

poprzednia następna