Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 332

Tomy Epifaniczne

Gdyby nie taka wiara, wszyscy oni załamaliby się w doświadczeniach, do przejścia których wzywała ich wiara w Jego wierność. Ich zwycięstwa były wynikiem wierności Boga wobec Jego ludu używającego takiej wiary. Ufność ta udzieliła im niezbędnego pokoju, pociechy, a nawet radości z poddawania się tym doświadczeniom dla chwały Boga, ich własnej korzyści i błogosławieństwa innych. Chlubili się zatem Bogiem jako wiernym i ryzykowali wszystko, uzależniając to od Jego wierności, a On nigdy ich nie opuścił, nie porzucił i nie zawiódł.
      Tak więc dla nas myśl o wierności Boga powinna być niezmiernie cenna. Jeśli nie jesteśmy poświęceni, powinna pobudzać nas do całkowitego poświęcenia się Mu; jeśli jesteśmy poświęceni, do wiernego realizowania naszego poświęcenia. Przyniesie nam to miłosierdzie i wszelką pomoc w każdym czasie potrzeby. Przyniesie ulgę, gdy będziemy zmęczeni; podeprze nas, gdy będziemy upadać; ożywi, gdy będziemy słabli; zachęci, gdy ogarnie nas lęk; uspokoi, gdy przyjdzie zmartwienie; rozweseli, gdy nastanie smutek; pocieszy, gdy pozostaniemy sami; ośmieli, gdy zostaniemy zaatakowani; da nam zwycięstwo w naszych bitwach. A gdy dotrzemy już do końca naszego boju, uczyni nas więcej niż zwycięzcami. Naprawdę możemy polegać na wierności Boga. Nigdy nas nie zawiodła i nigdy nie zawiedzie. Nie mogą jej pokonać żadne trudności, nie powstrzymują jej żadne przeszkody; żadni wrogowie nie zmuszą jej do ucieczki, żaden sojusz nie napełni jej strachem i nic nigdy jej nie przekreśliło ani nie przekreśli. Jest równie wieczna jak wieczność, równie niezmienna jak niezmienność, równie stała jak stałość, równie niezniszczalna jak niezniszczalność i dlatego tak samo godna zaufania jak Bóg, ponieważ jest ona wszechogarniającą zaletą Jego charakteru, który dzięki swej doskonałości we wszystkich dobrych przymiotach jest chwałą Boga i magnesem, który przyciąga wszystkie wrażliwe serca do oddania, wychwalania,

poprzednia następna