Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 330

Tomy Epifaniczne

Boga nie były „tak i nie”, lecz zawsze „tak”, ponieważ dotrzymana została każda z nich. Podobne jest doświadczenie innych z grona ludu Bożego w tym wieku. Gdy obiecał wzbudzić im Mesjasza, dotrzymał słowa (Dz.13:22). Gdy mówił o potwierdzeniu obietnic wobec nich, uczynił to przez służbę Chrystusa (Rzym.15:8). Gdy obiecał im społeczność – partnerstwo ze Swym Synem – udzielił im go w aspekcie odnoszącym się do Wieku Ewangelii (1 Kor.1:9). Gdy obiecał, że nie pozwoli, by byli kuszeni ponad swe możliwości, dotrzymał obietnicy (1 Kor.10:13). Gdy zaoferował im prawdziwe zaproszenie do wysokiego powołania, w ich doświadczeniach zrealizował tę obietnicę (1 Tes.5:24). Gdy oferował sposobność uzyskania życia, wypełnił to wobec tych, którzy na to odpowiedzieli (Tyt.1:2). Gdy obiecywał zapamiętać ich dobre uczynki i pracę miłości, dotrzymał tej obietnicy (Żyd.6:10). Gdy obiecywał wspierać ich w burzach życia, obietnica była spełniana (Żyd.6:17-19). Gdy obiecywał stać obok nich w ich cierpieniach, spełniał tę obietnicę (1 Ptr.4:19). Gdy obiecywał im przebaczenie i oczyszczenie, realizował Swe słowo (1 Jan 1:9). Słowem, zawsze realizował Swe obietnice, gdy przychodził na to czas (2 Kor.1:20; Żyd.10:24). Czy zawiodły którekolwiek z Jego obietnic? Nie! Tysiące z nas w naszych osobistych doświadczeniach wiedzą, że nie zawiodła żadna z nich. Nigdy też nie słyszeliśmy o tym, by jakikolwiek wierny chrześcijanin mówił cokolwiek innego w odniesieniu do swych doświadczeń. Z drugiej strony, wszyscy ci, których słyszeliśmy mówiących na ten temat poświadczali, że zawsze był On wierny i ani razu nie złamał wobec nich Swej obietnicy.
      Ufność w wierność Boga daje ludowi Bożemu siłę nie do pokonania. Zawsze przekonuje się, że jest On lojalny wobec nich. Bohaterowie wiary przytaczani przez św. Pawła w Żyd.11 dzięki swej ufności w wierność Boga otrzymywali siłę do odważnego działania, cierpienia i osiągania sukcesów. Jakże inaczej Abel mógłby znieść swe męczeństwo, Noe przez co najmniej

poprzednia następna