Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 328

Tomy Epifaniczne

Przymierze Nowe. Obydwa zawierane są między Bogiem a Izraelem, przy czym to drugie nie zostało jeszcze zapieczętowane i dlatego jeszcze nie działa, ponieważ należy ono do Wieku Tysiąclecia i wieków późniejszych. Obydwa te przymierza są warunkowe: w każdym z nich Bóg obiecuje Izraelowi wieczne życie na warunku doskonałego posłuszeństwa prawu tych przymierzy. Bóg był gotowy wypełnić Swoją część Starego Przymierza wobec każdego Izraelity, który byłby mu posłuszny. Takie wieczne życie udzielił jednemu Izraelicie, który je zachował – naszemu Panu Jezusowi – a jednocześnie uczynił Go Dziedzicem Przymierza Sary, które uzyskał On dzięki wypełnieniu Swego Przymierza Ofiary. Tak więc wierność Boga w udzieleniu Mu wiecznego życia przez Jego posłuszeństwo Zakonowi jest oczywista i wcale nie pomniejsza jej fakt, że nasz Pan ofiarniczo oddał to życie, ponieważ w ten sposób nie tylko uzyskał moc odkupienia wszystkich spod wyroku Adamowego, lecz oprócz tego możliwość ocalenia Izraela z dodatkowego potępienia wynikającego z Przymierza Zakonu. Oprócz wierności Bóg okazał wiele łaski i miłosierdzia nawet wobec Izraela gwałcącego Zakon, zachęcając i pomagając mu najlepszymi warunkami sprzyjającymi reformie i zachowaniu Zakonu, mając na uwadze fakt pozostawania ludzi pod przekleństwem. Tak więc w okresie ich próby – Wieku Żydowskim – udzielił im najlepszych praw i warunków na ziemi, dał im najlepszy kraj i pomyślność na ziemi, posyłał do nich najlepszych nauczycieli i nauki, otaczał ich najdoskonalszą opatrznością, hojnie i wytrwale przebaczał im i przywracał do łaski po okazywaniu pokuty za odstępstwa, a wreszcie posłał do nich swego Syna, aby przygotował ich do przeniesienia do Przymierza Sary. W działaniu tym nie tylko okazał się wierny Swej części Przymierza Zakonu, lecz dodatkowo okazał łaskę i miłosierdzie, do których nie był zobowiązany Swoją częścią Przymierza Zakonu. Jego wierność prawdzie i sprawiedliwości oraz Jego minionym przyrzeczeniom przymierza jest gwarancją tego, że wiernie wypełni

poprzednia następna