Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 325

Tomy Epifaniczne

Dotyczy to także wyroków Boga na Egipcjan i faraona oraz uwolnienia przez Niego Izraela, karania niewierzących i błogosławienia wierzących Izraelitów na pustyni, zniszczenia narodów Kanaanu i przekazania ich ziemi Izraelowi, karania krnąbrnego i błogosławienia pokutującego i posłusznego Izraela oraz Jego sądów i błogosławieństw dla ówczesnych narodów pogańskich.
      Te same zasady mają zastosowanie w historii chrześcijaństwa, szczególnie jeśli chodzi o duchowe kary i nagrody udzielane odpowiednim grupom. Postępowanie Boga z odrzuconym Izraelem cielesnym i przyjęcie Izraela duchowego, widziane z punktu widzenia Jego obecnych i tysiącletnich celów dotyczących tych dwóch Izraelów – ukazuje wierność Boga prawdzie i sprawiedliwości. Wybór Starożytnych Godnych, Maluczkiego Stadka, Wielkiej Kompanii oraz Młodocianych Godnych w celu uprzedniego ich rozwinięcia w każdym dobrym słowie i dziele i późniejszego użycia ich do błogosławienia innych w celu podobnego ich rozwinięcia jest oczywiście znamienną manifestacją wierności Boga wobec prawdy i sprawiedliwości. Nagrodzenie tych czterech wybranych klas w zależności od rozwoju ich charakteru i wierności Jemu ilustruje tę samą wierność, co pokazuje także każdy krok podjęty przez Niego w przygotowywaniu ich do takich nagród. Każdy element Jego przymierzy dla tych czterech klas dowodzi Jego wierności prawdzie i sprawiedliwości. Tak więc wszystko, co wiąże się z Jego postępowaniem z czterema wybranymi klasami przejawia wierność Boga prawdzie i sprawiedliwości. Gdy rozważamy Jego plany Tysiąclecia dla restytucji świata – pomocników, jakich im zapewnił, zniesienie, wyroku śmierci i powrót rodzaju ludzkiego ze śmierci, tysiącletnie warunki świata sprzyjające sprawiedliwości, a niesprzyjające niesprawiedliwości, odpowiednią próbę połączoną z naprawą, jaką dla nich zaplanował, dostosowanie wszelkich pomocy do różnych potrzeb ludzkości, wymóg posłuszeństwa tylko na miarę zdolności, odpowiednie podanie światu nauk prawdy i sprawiedliwości, chłostanie opornych w celu reformy, zniszczenie

poprzednia następna