Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 322

Tomy Epifaniczne

każdy grzech zaniechania lub wykonania przeciwny prawdzie i sprawiedliwości, każde możliwe do uniknięcia niedotrzymanie naszych przyrzeczeń lub obietnic oraz każde możliwe do uniknięcia ich naruszenie jest dowodem i przejawem niewierności.
      Bóg nigdy nie jest winny takich rzeczy. Przeanalizujmy Jego czyny jako źródła chrześcijaństwa, a przekonamy się, że żaden z nich nie stanowi dowodu zaniechania lojalności wobec prawdy czy sprawiedliwości ani Jego zobowiązań czy obietnic, nie mówiąc już o tym, by były one jakimkolwiek ich pogwałceniem. Jako symboliczny Mąż przymierzy nie jest winny niewierności wobec Swych symbolicznych żon. Jako Król wszechświata w żadnych okolicznościach nie zaniedbuje ani nie gwałci obowiązków takiego urzędu. Żadne korzyści nie mogą Go przekupić, by zaniedbał zarządzanie prawami Swego królestwa. Żaden strach przed niebezpieczeństwem czy stratą nie może doprowadzić Go do rozluźnienia takiego zarządzania. Jako Stwórca przymierzy nie zaniedbuje dotrzymywania należących do Niego części, a tym bardziej nie gwałci wynikających z nich Jego zobowiązań. Jako Stwórca przymierzy nie okazuje się im niewierny przez gwałcenie ich czy też zaniedbywanie ich realizacji. Niewierność jest bardziej daleka od Niego niż wschód od zachodu. Gdyby tak nie było, nie mógłby słusznie apelować do nas, byśmy okazywali wiarę w Niego, czego też by nie czynił. Gdyby był niewierny, wszystko, co jest obiektem naszej wiary i nadziei stałoby się niepewne, i równie dobrze moglibyśmy oddać się rozpaczy i popaść w niewierność.
      Biblia podkreśla wierność Boga z czterech punktów widzenia. Najpierw przytoczymy listę wersetów pod każdym z tych punktów, których odszukanie i sprawdzenie okaże się błogosławieństwem dla naszych czytelników. Pierwsza lista zawiera wersety w ogólny sposób przypisujące Bogu wierność jako jedną z Jego cech. Oto niektóre z nich: 5 Moj.7:9; Ps.36:6; 40:11; 89:2,3,6,9,25,29,34; 92:2,3,16; 119:65,89,90; Iz.49:7; Treny 3:23; Jan 8:26; Rzym.3:3,4; 1 Kor.1:9; 10:13; 1 Tes.5:24;

poprzednia następna