Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 320

Tomy Epifaniczne

oraz Jego niższych pierwszorzędnych i drugorzędnych przymiotów charakteru omówiliśmy tylko te ważniejsze, tak też uczynimy w przypadku Jego trzeciorzędnych przymiotów charakteru. Ponieważ uważamy, że łagodność i radość Boga są mniej istotne niż pięć pozostałych, pominiemy formalne ich potraktowanie i zakończymy ten rozdział na temat trzeciorzędnych przymiotów charakteru Boga dyskusją na temat Jego wierności, która naszym zdaniem jest być może najważniejszą z Jego wszystkich zalet. Ufamy, że tak jak Pan pobłogosławił nas w trakcie przygotowywania tego traktatu na temat Boskich przymiotów, tak i pobłogosławił naszych czytelników w trakcie ich badania.
      Na początku tego rozdziału w następujący sposób opisywaliśmy pochodzenie wierności: wierność powstaje w wyniku działania jakiejkolwiek pojedynczej łaski lub też przez połączenie dowolnych dwóch, większej liczby, a nawet wszystkich łask na zasadzie lojalności wobec zasad, osób lub rzeczy. Tak więc wierność wiąże się z zasadami, osobami i rzeczami. Podobnie jest z innymi zaletami. Jednak tym, co różni ją od innych zalet w jej relacji wobec zasad, osób lub rzeczy jest lojalność. Dochowuje im wierności, a wierność taka jest dochowywana stale i niestrudzenie pomimo wszelkich niekorzystnych rzeczy, warunków czy doświadczeń, z jakimi się styka. Gdyby w tak niekorzystnych rzeczach, warunkach i doświadczeniach nastąpiło załamanie, mielibyśmy do czynienia z brakiem wierności. Jeśli ktoś nie przejawia stale tej zalety, nie można mu zgodnie z prawdą przypisać wierności. Tak więc wiernymi są tylko ci, którzy okazują lojalność do końca (Obj.2:10). Zasadami, wobec których lojalnie używana jest wierność, są zasady prawdy i sprawiedliwości. Rzeczami, wobec których jest ona lojalnie używana, są przywileje, obowiązki, przyrzeczenia i obietnice. Natomiast osobami, wobec których jest ona lojalnie używana, są ci, z którymi wiąże nas prawda i sprawiedliwość, lub ci, z którymi sami wiążemy się pewną umową lub obietnicą. Z tych uwag i opisu wierności możemy dojść do następującej jej definicji: jest to zaleta charakteru, dzięki której bez względu na wszelkie trudności

poprzednia następna