Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 317

Tomy Epifaniczne

jako warunku ocalenia wszystkich na prośbę Abrahama jest jej przykładem. Dowodzi jej Jego wspaniałomyślność wobec Labana i Ezawa w związku z Jakubem. Pobłażanie braciom Józefa za pośrednictwem Józefa jest jej demonstracją. Jakim blaskiem jawi się Jego wielkoduszność w wielokrotnym uwalnianiu coraz bardziej zatwardziałego faraona od plag pomimo świadomości, że jego serce jest złe i zdradzieckie. Jakże wielkoduszny był On wobec Izraela w wybawieniu go z Egiptu, wielokrotnym szczególnym i narodowym drwieniu sobie z Boga w czasie ich pierwszego roku i sześciu miesięcy na pustyni, w trosce i staraniu się o nich przez cały czas wędrówki po pustyni, w darowaniu im Kanaanu jako ich dziedzictwa, w ich częstych odstępstwach w okresie sędziów oraz ich złym postępowaniu wobec Niego w okresie królów! Wielkoduszność cechowała Jego postępowanie wobec Izraela w czasie wygnania do Babilonu, ich powrotu do ziemi oraz ochrony i wybawiania ich po powrocie, i to aż do czasów Chrystusa.
      Szczytem wielkoduszności, dobroci Boga jest Jego postępowanie ze świętymi, łącznie z głównym z nich – Jezusem. Zaoferowanie Mu w Jego przedludzkiej naturze przywileju zostania Wykonawcą Boskiego planu oraz Jego Namiestnikiem w całym wszechświecie, w Boskiej naturze jako Jego ostatecznym poziomie istnienia – zdradza nie mającą dotychczas precedensu wielkoduszność ze strony Boga. Oddanie Swego Syna na związane z tym cierpienia było naprawdę wielkoduszne. Znoszenie widoku wielkich cierpień i ran Jego Syna było jej dalszą demonstracją. Prawdopodobnie największym wyrazem wielkoduszności Boga było zaoferowanie niektórym upadłym członkom rodzaju Adama – dzieciom gniewu, klątwy, tak jak w przypadku wszystkich innych – przywileju uczestniczenia w Boskiej naturze i urzędzie Chrystusa jako Namiestnika. Jeśli choćby przez chwilę uświadomimy sobie, kim i czym oni byli, a zwłaszcza kim i czym była większość z nich – stanie się to oczywiste nawet dla najmniej zdolnych. A co powiemy o wielkoduszności, która

poprzednia następna