Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 316

Tomy Epifaniczne

większego moralnego znaczenia – jest trywialne, błahe, nieistotne. Nawet wtedy, gdy sprawiedliwość wymaga od Niego surowości wobec grzesznika, przez zasługę Chrystusa jako zadośćuczynienie sprawiedliwości umożliwia On usprawiedliwienie winowajcy, dzięki czemu w ramach miłości znajduje dla niego wszelkiego rodzaju wytłumaczenia przed wymogami surowej sprawiedliwości. Jakże wielkoduszny jest On w obliczu ogromnej ignorancji i jeszcze większego zarozumialstwa, braków, wad i słabości! Jakże szlachetnie zachowuje On spokój, jakby nie zważający, a na pewno wspaniałomyślny wśród zakłóceń, niegrzeczności, obraźliwych insynuacji, niesprawiedliwych oskarżeń, lekceważenia, błędów, osobliwych nawyków i zwyczajów, różnicy opinii i gustów, sprzeciwu itp.! Obrazowo mówiąc, jakże często nadstawiał czyniącym zło drugi policzek, a następnie błogosławił im, tak jak gdyby nigdy nie wyrządzili Mu oni żadnego zła! Z pewnością Bóg jest najwyższym przejawem wielkoduszności!
      Wszędzie spotykamy przykłady Jego wielkoduszności – w doświadczeniach biblijnych i pozabiblijnych. Był wielkoduszny w stosunku do Swych upadłych stworzeń – anielskich i ludzkich. Jednak Jego wielkoduszność świeci największym blaskiem w postępowaniu z grzesznikami – wśród aniołów i ludzi. Dozwalanie szatanowi i upadłym aniołom na tak wielką swobodę z pewnością jest wielkoduszne z Jego strony. Stanie się to oczywiste, kiedy pomyślimy o ich złym postępowaniu opozycji wobec Niego oraz o złym wpływie na nich samych i rodzaj ludzki. Będzie to jeszcze bardziej widoczne, kiedy poznamy Jego życzliwe zamiary zarówno wobec upadłych aniołów, jak i ludzkości. Wielkoduszność Boga z pewnością zawiera się w tym, że skazując człowieka za grzech, udzielił mu promyka nadziei w postaci proroctwa o ostatecznym zwycięstwie i wyzwoleniu. Widać ją także w chronieniu złego Kaina przed zbyt surową karą. Jego postępowanie wobec świata za pośrednictwem Noego przed potopem jest jej potwierdzeniem. Ciągłe obniżanie niezbędnej liczby sprawiedliwych dusz w Sodomie

poprzednia następna