Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 311

Tomy Epifaniczne

po Tysiącleciu. Taką myśl zawierają wszystkie opisy dotyczące tych okresów. Zaleta ta przez wieki będzie przejawiać się w Boskich myślach, motywach, zaletach, słowach i czynach – ku Jego chwale.
      Wspaniałe są owoce używania przez Boga tej zalety. Broni ona Go w Jego charakterze, słowach i dziełach przed Jego wszystkimi stworzeniami. W doświadczeniach ze złem uczyniła ona rodzaj ludzki odpowiednimi kandydatami i – ogólnie mówiąc – wrażliwymi odbiorcami sposobności Tysiąclecia, a także przyczyni się do udoskonalenia posłusznych i uzyskania wiecznego życia przez wiernych tych czasów. Doprowadziła ona do zdobycia i przygotowania Starożytnych Godnych do ich urzędu Tysiąclecia, tak jak później doprowadzi do ich przygotowania do wiecznego duchowego istnienia. W okresie Wieku Ewangelii pomaga pozyskać wiele milionów do usprawiedliwienia z wiary, a być może kilka milionów do poświęcenia. Współpracuje z innymi zaletami Boga w pozyskaniu całego Maluczkiego Stadka i już niebawem przyczyni się do wprowadzenia ich w stan chwały. Pomaga także innym łaskom Boga w zdobywaniu Wielkiej Kompanii i wkrótce przyczyni się do udoskonalenia jej do duchowego poziomu. Działa na każdym etapie ich rozwoju jako przygotowania ich do odpowiednich miejsc i w dalszym ciągu będzie tak działać, aż zostaną oni udoskonaleni. Tak więc jej skuteczność okazuje się być niezmiernie owocna dla wszystkich zbawionych klas.
      Zaleta ta czyni Boga przykładem godnym naszego naśladowania. W przeciwieństwie do Boga my jesteśmy mniej lub bardziej niezrównoważeni w charakterze i mniej lub bardziej krańcowi w naszych myślach, motywach, słowach i czynach. Często za naturalne uznajemy popadanie z jednej krańcowości w drugą i bardzo trudno jest nam wycofać się z tych krańcowości i trzymać się złotego środka. Dlatego w mniejszym lub większym stopniu brakuje nam umiarkowania, tak wspaniale obecnego w Boskim charakterze, myślach, motywach, słowach i czynach. Potrzebujemy właśnie tego, co pod tym względem

poprzednia następna