Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 302

Tomy Epifaniczne

przyszłego wysokiego urzędu. Dostrzegają oni aktywność gorliwości Boga przez te całe 6000 lat w wybieraniu i przygotowywaniu narzędzi do dzieła wyzwolenia klasy niewiary, kiedy zakończy się jej doświadczenie ze złem. Dzięki temu będzie ona przygotowana na odpowiednie przyjęcie doświadczeń ze sprawiedliwością, które będą ich udziałem pod kierunkiem tak wybranych pomocników, którzy dzięki swej wierności w doświadczeniach ze złem nabyli kwalifikacji niezbędnych do wyzwolenia innych. Rozumieją oni, że przez te 6000 lat Bóg gorliwie postępuje do przodu z dziełem przygotowywania czterech wybranych klas – Maluczkiego Stadka, Starożytnych Godnych, Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych – jako wyzwolicieli klas nie wybranych. Dostrzegają oni gorliwość Boga, która nie ostygła w czasie 6000 lat podejmowania wysiłków wśród pełnego i wyrafinowanego sprzeciwu, i pomimo wielu słabości u tych wybranych klas trwała w dziele ich wybierania i rozwijania. Rozumieją także i to, że dzieło tak długo i tak gorliwie realizowane obecnie zbliża się do końca. Dlatego nie wątpią w aktywność gorliwości Boga w okresie tych 6000 lat. W tym wszystkim wiedzą oni, że gorliwość jest wszystkim tym, co o niej napisaliśmy, a nawet czymś znacznie większym: wymyka się ona bowiem jakiemukolwiek odpowiedniemu opisowi.
      Dostrzegając tak liczne zarysy Boskiego planu skutecznie zrealizowane przez Boską gorliwość, posiadają oni pełne zapewnienie wiary, że jego nie wypełnione jeszcze elementy w odpowiednim czasie zostaną przez Boga gorliwie zrealizowane. Słowo proroctw zapewnia ich, że już niebawem gorliwość Pana obali królestwo szatana z jego rządami, religiami, arystokracją i burżuazją, co stanie się w czasie gniewu, którego początkiem była wojna światowa. Z ufnością oczekują oni, by gorliwość Boga ustanowiła królestwo Boże przez Jego wybranych pod kierunkiem Chrystusa, co stanie się na ruinach królestwa szatana, by zaoferować błogosławieństwa królestwa najpierw żyjącym Żydom, potem żyjącym poganom, a następnie nie wybranym zmarłym począwszy od czasów

poprzednia następna