Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 301

Tomy Epifaniczne

Z pewnością jego niespełnione deklaracje uznane zostałyby obecnie za obłudne, a jego niespełnione obietnice za zwodnicze”. Takim odpowiadamy: „Błądzicie, nie będąc powiadomieni Pisma ani mocy Bożej” (Mat.22:29). Krótkowzroczny człowiek nie dostrzega głębi Boskiego planu, który w jego obecnie działających zarysach wypełnia Boskie upodobanie, co również uczynią jego przyszłe zarysy (Iz.55:10,11). Ślepa niewiara skazana jest na błądzenie i daremne analizowanie Jego dzieła. Dlatego dla tych, którzy nie posiadają wiary, wszystko to wydaje się być zagadką nie do rozwiązania.
      Podczas gdy świat jest ślepy i nie dostrzega gorliwości Boga w realizowaniu zarysów Jego planu, które są na czasie, ci, którzy posiadają niezbędną wiarę, nadzieję, miłość i posłuszeństwo dostrzegają pełne zwycięstwo tych części planu, które zostały dotychczas wypełnione. Dostrzegają Jego gorliwość w realizacji Jego planu – w skazaniu grzesznego człowieka na śmierć, która miała następować w warunkach doświadczania zła, dobrze wiedząc, że doświadczenie z nim w obecnym życiu, po którym nastąpi doświadczenie ze sprawiedliwością (w Tysiącleciu), bardziej skutecznie niż jakakolwiek inna metoda nauczy rodzaj ludzki nienawidzenia i porzucania zła oraz miłowania i praktykowania sprawiedliwości. Na wieki będzie to ilustracją panowania moralnego prawa, którego osiągnięcie jest Boskim zamierzeniem związanym z tymi dwoma przeciwstawnymi doświadczeniami klasy niewiary. Potrafią oni zatem dostrzec gorliwość Boga w czasie ponad 6000 lat pozornego tryumfu grzechu, ponieważ w słusznym czasie Bóg sprawi, że gniew człowieka, grzech i klątwa będą Go chwalić, a pozostałą część gniewu ukróci (Ps.76:11). Widzą oni także gorliwość Boga w dozwoleniu na to, by zło dotykało sprawiedliwych. Rozumieją bowiem, że żadna inna metoda nie rozwinie lepiej sprawiedliwych w charakterze przez wiarę w Boga do ich wysokiego przyszłego urzędu niż metoda ucisku, dzięki której rozwijają łaski, i to w stopniu niemożliwym do osiągnięcia w żaden inny sposób, co jest niezbędne do odpowiedniego sprawowania ich

poprzednia następna