Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 300

Tomy Epifaniczne

zaprasza nas do gorliwego zaangażowania się w realizację Jego planu, zaszczyca nas zaproszeniem do udziału w realizacji świętej, sprawiedliwej i dobrej sprawy. Jaka sprawa mogłaby być bardziej święta, sprawiedliwa i lepsza niż sprawa Boskiego planu wieków? Jaka sprawa wymaga bardziej świętych motywów, lepszych myśli, bardziej prawdziwych słów i szlachetnych czynów? Z pewnością żadna! Jest tak z powodu charakteru Tego, który ją stworzył i który ją realizuje. Tak więc nasza wiara w Niego usprawiedliwia podążanie za Nim w gorliwości, nawet jeśli nie możemy Go zrozumieć, ponieważ „cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać Jemu”. Dlatego radujemy się z tego, że Boski plan wieków został stworzony przez Boską mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość, jest przez nie podtrzymywany i zostanie przez nie w każdym zarysie całkowicie wykonany. W odpowiednim czasie i w każdym jego zarysie dokona tego „gorliwość Pana zastępów”.
      Jednak dla cielesnego człowieka Bóg wydaje się pozbawiony gorliwości w konflikcie z szatanem, grzechem i klątwą, ponieważ ludzkość spogląda wstecz na ponad 6000 lat historii człowieka, w której najwyraźniej tryumfują ci ostatni. Do dzisiejszego dnia widzi ona wzrost grzechu oraz uciskanie i niweczenie sprawiedliwości. Widzi ona wdeptywanie prawdy w ziemię i jej dramatyczną walkę o przetrwanie oraz podnoszący głowę i chełpiący się błąd. Widzi, jak klątwa pomnaża swe smutki, cierpienie i śmierć wraz z jej ograniczającymi i szkodliwymi skutkami. Pyta ona: „Gdzie są dowody na to, że Bóg gorliwie przeciwstawia się uciskowi szatana, zepsuciu przez grzech, zwodzeniu błędami, zapędom samolubstwa oraz degradacji światowości? Gdzie?” Dla tych, którzy nie dostrzegają Boskiego planu, wszystko to wydaje się przeczyć gorliwości Boga działającej na rzecz wyzwolenia człowieka. Ludzkość pyta: „Jaki człowiek pozwoliłby na to, by grzech, błąd, samolubstwo i światowość wykorzystywane przez szatana tryumfowały przez ponad 6000 lat, gdyby miał wystarczającą moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość, by położyć temu kres?

poprzednia następna