Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 298

Tomy Epifaniczne

Sprawą, na rzecz której działa Boska gorliwość jako żarliwe i czynne oddanie, jest ogólnie mówiąc, stworzenie, zachowanie i pomyślność wszechświata oraz jego stworzeń, co ściśle biorąc, stanowi Boski plan wieków. Tak więc wszechświat, jego stworzenia i Boski plan to sfery działania gorliwości Boga. Stwierdzenie to oznacza ogrom gorliwości u Boga, ponieważ dotyczy ona Jego wszystkich dzieł i stworzeń. Jest On zatem gorliwy jako Stwórca, Zachowujący i Dobroczyńca wszechświata i Swych stworzeń, jak również Jego planu w odniesieniu do stworzeń duchowych i ludzkich. W przyszłych wiekach, gdy będzie wprowadzał kolejne plany stwarzania, zachowywania i rozwijania innych moralnie wolnych jednostek, Jego gorliwość będzie obecna w realizacji każdego z nich aż do końca. Tak więc gorliwość Boga jest zaletą wiecznie aktywną. Z tego powodu jej zakres działania jest tak szeroki jak wszechświat i tak trwały jak wieczność! Oznacza to nigdy nie kończącą się i wszechogarniającą aktywność. Musi ona być z pewnością bardzo silną zaletą, skoro w swym zakresie działania nigdy się nie kończy i obejmuje wszystko. Właściwe jest, abyśmy skłaniali się przed Nim z wychwalaniem, czcią i adoracją jako Przykładem tak potężnej zalety. Wszelka chwała, cześć i sława niech będą naszemu Bogu jako Przykładowi tak wszechogarniającej i nigdy nie kończącej się zalety! Z pewnością przynosi Mu ona chwałę.
      Zauważmy, że Jego gorliwość jest gorliwością mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Wielu jest w swej gorliwości samolubnych i światowych, niektórzy są grzeszni i pozostają w błędzie, a większość z tych, którzy posiadają gorliwość, nie posiada jej zgodnie ze znajomością. Natomiast gorliwość Boga z powodu Jego charakteru oraz zakresu swego działania pozostaje w harmonii z Jego mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością. Nigdy nie działa niezależnie od nich, nigdy nie działa w sprzeczności z nimi, lecz zawsze wypływa z nich jako swego podstawowego źródła i przejawia się zgodnie z nimi jako swymi głównymi składnikami. Gdyby gorliwość Boga działała niezależnie od nich lub w sprzeczności z nimi,

poprzednia następna